Fenoli

Un compus hidroxilic este un compus organic ce prezintă în structura sa o grupare hidroxil ,, -OH” legată de un atom de C. Există două clase de compuși hidroxilici: alcoolii și fenolii. În timp ce alcoolii sunt compuși organici ce au gruparea hidroxil legată de un atom de C saturat sp3, în structura fenolilor gruparea hidroxil este legată de un atom de C ce face parte dintr-un nucleu aromatic.

Proprietăți fizice

Sunt substanțe solide, cu un miros specific, neplăcut. 

Sunt substațe cu solubilitate scăzută în apă, dar solubile în solvenți organici, precum alcoolii sau eterii.

Proprietăți chimice

Gruparea hidroxil conferă caracter acid compușilor organici, de aceea fenolii se găsesc printre compușii organici cu caracter acid, împreună cu acizii carboxilici și alcoolii.

Compușii cu aciditatea cea mai mare sunt acizii carboxilici, urmați de fenoli, apoi cei mai puțin acizi, alcoolii.

Fenolii au capacitatea de a reacționa atât cu metale alcaline, cât și cu hidroxizi alcalini:

Principalele reacții

Citește aici o serie de exemple utile!

Reacții de halogenare 

Reacția de nitrare

Reacția de sulfonare

Reacția de esterificare

Clasificarea și utilizarea fenolilor

Fenolii se clasifică în monofenoli, polifenoli și derivați fenolici.

Monofenoli 

Monofenolii au o singura grupare hidroxil în...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in