Compuși organici cu grupe funcționale simple

După cum ai putut să observi din clasificarea compușilor, una dintre clasele de compuși sunt cei cu funcțiuni simple. În această parte a manualului de chimie îți explicăm clar trăsăturile acestori tipuri de compuși, inclusiv prin intermediul a multe exemple.

În acest manual, poți citi despre următorii compuși organici: halogenați, carboxilici și carbonilici, alcooli, fenoli și amine. De asemenea, am inclus o sinteză cu informații de bază despre toți compușii funcționali simpli.

Fragment din manual:

Stabilirea denumirii compușilor halogenați 

Denumirea compușilor halogenați se face în funcție de structurile diferite ale acestora, după următoarele criterii:

  1. Se stabilește denumirea hidrocarburii de la care provine teoretic compusul halogenat.
  2. Se adaugă numele halogenului (cloro-, iodo-, bromo-, fluoro-) drept prefix la numele hidrocarburii.
  3. Pentru compușii halogenați nesaturați, poziția legăturilor duble sau triple reprezintă o prioritate înainta poziției halogenului, în stabilirea denumirii.

...

Cum se denumesc aminele?

Denumirea aminelor se realizează adăugând cuvântul ‘amină’ denumirii radicalului corespunzător. De exemplu, avem metil amină, etil amină, fenil amină. 

Dacă amina are mai mulți radicali, denumirile acestora vor fi înșiruite în ordine alfabetică, urmate de cuvântul ‘amină’. De exemplu: Etil-metil-amină. 

...

Accesează această secțiune a manualului și învață despre compușii organici cu funcțiuni simple!

Notă: Această secțiune e în curs de actualizare!