Sistemul nervos

Sistemul nervos este cel mai complex sistem al organimului, responsabil de întreaga interacțiune a organismului cu mediul înconjurător. El are rolul de a recepționa, de a transmite și de a integra informațiile pe care le primește din mediul extern sau din mediul intern și de a elabora răspunsuri. Pentru a înțelege un sistem care prezintă atâtea funcții complexe, este foarte util să știți părțile lui anatomice și ce roluri îndeplinesc acestea.

Noțiuni de bază

Din punct de vedere anatomic, sistemul nervos poate fi împărțit în 2 compartimente, care comunică unul cu celălalt și conlucrează :

  1. sistemul nervos central (SNC) format din măduva spinării și encefal
  2. sistemul nervos periferic (SNP) format din nervii spinali și cranieni, ganglionii anexați lor și plexuri


© OpenStax College, Anatomy & Physiology. OpenStax CNX. May 27, 2015 - compartimentele sistemului nervos

Neuronul este unitatea morfo-funcțională a sistemului nervos. Această celulă este responsabilă de producerea și conducerea semnalelor electrice numite impulsuri nervoase către alte celule, care pot fi la rândul lor neuroni sau celule efectoare: musculare sau epitelii glandulare. Este format din corp celular și prelungiri: dendrite și un axon.

Nevroglii sau celule gliale sunt celule nervoase cu rol suportiv, de mielinizare, fagocitic sau de producere a lichidului cefalo-rahidian. Există 6 tipuri de astfel de celule: astrocite, oligodendrocite, microglii, celule ependimare situate la nivelul SNC și celule satelite și celule Schwann la nivelul SNP. Toate acestea vor fi explicate în lucrările ce urmează.

Sistemul nervos, alături de analizatori, îndeplinește funcția de relație a organismului cu mediul înconjurător, fiind sistemul care poate răspunde cel mai rapid la mediul înconjurător cu ajutorul efectuorilor.

Sistemul nervos controlează activitatea musculaturii striate, cardiace și netede și a glandelor exocrine și endocrine. Împreună cu sistemul endocrin participă la reglarea homeostaziei.

Termeni cheie

Înainte de a prezenta pe rând compartimentele sistemului nervos, trebuie explicate câteva noțiuni esențiale. Unii termeni, deși desemnează aceeași structură, au denumiri diferite în funcție de localizare:

  • nerv - denumire dată unui fascicul de axoni la nivelul SNP
  • tract - fascicul de axoni la nivelul SNC
  • ganglion -  grup de corpuri neuronale la nivelul SNP
  • nucleu - grup de corpuri neuronale la nivelul SNC
  • plex - rețea de nervi

Acești termeni vor fi vehiculați de-a lungul acestui capitol destul de frecvent, deci încercați să vă familiarizați cu ei de pe acum.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in