Comentariu

Introducere

În introducerea eseului, vom prezenta câteva date cu aspect general, referitoare la scriitor și opera sa literară. Ne vom referi la temele pe c…

...

Tema

Tema poeziei este relevantă pentru identificarea viziunii poetice a autorului. Tema trebuie receptată privind mesajul poetic transmis și motivele literare întâlnite în text. În cazul acestei poezii, tema predominantă es…

...

Semnificația titlului

Titlul este un foarte important element de conținut, deoarece el reprezintă ideea centrală a poeziei. Fiind primul contact al cititorului cu opera, titlul sugerează întregul c…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului, deoarece în versuri sunt revelate: mesajul, tema poeziei, viziunea poetică a autorului. Interpretarea lor poate să fie diferită de la un cititor la altul, iar acest lucru ne obligă să ne susținem fiecare opinie cu exemple din text. Vom urmări, astfel, semnificațiile imaginilor artistice și pe cele ale figurilor de stil.

Exemplu

Poezia debutează …

...

Figuri de stil

Analiza figurilor de stil este o parte semnificativă a eseului, deoarece acestea marchează intensitatea limbajului poetic. Figurile de stil reprezintă mijlocul artistic prin care poetul își exprimă ideile…

...

Elemente de versificație

Elementele de versificație ale poeziei se referă la estetica exterioară a acesteia. Analiza lor se face privind structura poeziei, rima, măsura și ritmul …

...

Mărcile eului liric

Atunci când își transpune gândurile pe hârtie, autorul își deleagă o voce. Aceasta este numită „eul liric”, iar prezența lui este indicat…

...

Curentul literar

Încadrarea poeziei într-un curent literar este o componentă importantă a eseului, deoarece orientarea literară susține viziunea artistică a autorului. În cazul poeziei de Magda Isanos, trăsăturile…

...

Încheiere

Partea de final a eseului trebuie să redea, ca o concluzie, ideile principale transmise prin poezia analizată. Vom sublinia aici…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in