Comentariu literar

Introducere

Introducerea comentariului trebuie să fie structurată clar, cu idei bine definite. Aceasta trebuie să cuprindă informațiile cele mai importante despre operă. Trebuie să menționezi în ce perioadă a fost publicată, dar și să o încadrezi într-un curent literar, în cazul acesta fiind vorba despre o poezie ce se încadrează în modernism. De asemenea, este foarte important ca în introducere să precizezi unele aspecte legate de operă, precum: numele acesteia și al autorului, dar și câteva cuvinte despre stilul scriitorului. Având o introducere corectă și promițătoare vei atrage atenția profesorului corector încă de la începutul lucrării, iar astfel vei avea șanse mai mari de a obține un punctaj bun.

Exemplu

Poezia „Paradis în destrămare” a fost scrisă de către Lucian Blaga și a fost publicată în anul 1926, în revista „Gândirea”. În anul 1929, a fost integrată în volumul „Laudă somnului”. Poemul abord…

...

Tema

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la tema poemului Paradis în destrămare, aceasta influențând într-o mare măsură construcția operei. Totodată, este important ca acest aspect să fie precizat, pentru că el concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este una specifică poeziilor ce aparțin modernismului.…

...

Semnificația titlului

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la titlul poemului, acesta fiind de mare importanță pentru poeziile lui Lucian Blaga. În cazul acesta, titlul este în strânsă legătură cu  ideea pe care încearcă să o transmită autorul prin intermediul poemului, acesta sugerând dezolarea și haosul cr…

...

Interpretarea versurilor

Comentariul poemului te va ajuta să delimitezi și să înțelegi cum au fost construite secvențele lirice ale poemului. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziţionale esenţiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând strofele din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparaţia, personificarea etc.) ṣi vei evidenţia semnificaţiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Blaga.

Exemplu

Poezia este compusă din două secvențe lirice, antitetice: una care grupează elementele paradisiace și cea de-a doua, care grupează elementele degradării. Acestea nu sunt clar delimitate, precum în cazul poeziilor tradiționaliste. Fiind vorba despre o poezie ce se încadrează în curentul modernist, cele două secvențe se întrepătrund pe parcursul textului. 

Debutul liric al poeziei combină cele două elemente, specifice paradisului și degradării, pentru a crea un tablou al ja…

...

Figuri de stil

Cu ajutorul procedeelor artistice (printre care și figurile de stil) folosite de autor în poezia Paradis în destrămare, vom identifica mai ușor sentimentele și gândurile eului liric. Este important să precizezi faptul că poemul modernist se încadrează în tiparul poeziilor moderniste atât prin construcție, cât și prin figurile de stil utilizate de către autor. Cu a…

...

Motive

Motivele literare sunt cele care captează esența operei și care transmit cititorului ideile autorului, concentrate într-un simbol, numit și motiv literar. În acest caz este important să precizezi că motivele sunt în principal de inspirație biblică și reflectă viziunea modernistă a poetului. 

Exemplu

Unul dintre principalele motive pe care le regăsim în poezia „Paradis în destrămare” este unul de inspirație biblică, și anume izgonirea lui Adam din grădina Eden, când străjeri la porțile acesteia au fost puși îngeri, de către Dumnezeu, pentru a stopa intrarea. Motivul biblic a fost prelucrat de Blaga în stil pur modernist, îngerul-străjer pierzându-și strălucirea și puterile sacre. Astfel, sabia înflăcărată este înlocuită în viziunea autorului cu un „cotor de sp…

...

Prozodie

Prezentând elementele de prozodie, ne vom referi la modul în care este construită poezia, la muzicalitatea discursului liric și la suc…

...

Poezie modernistă

Eseul tău trebuie să dezvolte conceptele specifice curentului modernist. Este important să dai câteva detalii despre perioada în care s-a manifestat acest curent în rândul poeților români, să identifici și să explici care sunt elementele tipice acestuia. Încadrând poezia la modernism dai dovada înţelegerii unor concepte operaţionale importante, realizând conexiuni cu viziunea poetului.

Exemplu

Modernismul este un curent literar apărut în perioada interbelică, ale cărui princi…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in