Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul dramei „Meșterul Manole”,temele pot varia, însă toate se află în strânsă legătură cu tema jertfei zidirii și cea a sacrificiului necesar în procesul de creație.

Exemplu

Tema piesei este reprezentată de sacrificiul de sine pe altarul propriei creații, alături de renunțarea la ceea ce artistul prețuiește cel mai mul…

...

Rezumat pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului piesei ținând cont de structura sa. Din punct de vedere structural, piesa cuprinde patru acte, fiecare dintre ele fiind structurat în scene. Pentru a păstra concizia rezumatului, încearcă să amintești doar cele mai importante evenimente ce au loc pe parcursul acțiunii acestei comedii.

Exemplu

Acțiunea operei se petrece într-un timp mitic românesc, „pe Argeș în jos”. Actul întâi debutează în camera de lucru a meșterului Manole. Împreună c…

...

Personaje

În piesa „Meșterul Manole”, personajele sunt în număr mediu, dintre care unele sunt foarte bine individualizate. Recomandarea noastră este să te concentrezi pe rolul personajelor și pe felul în care ele au fost construite, astfel încât să transmită ideea principală a piesei prin felul lor de a fi. Nu uita să precizezi tipul personajului, precum și …

...

Conflicte

Conflictul este elementul principal cu rol de susținere a acțiunii, acesta conducând la dezvoltarea subiectului, precum și a relațiilor existente între personajele piesei de teatru. Într-un text dramatic, conflictul reprezintă o ciocnire de idei, opinii, interese, contrastul dintre sentimentele, perspectivele și concepțiile personajelor. Acesta poate fi exterior (desfășurat între personaje) sau interior (între gândurile sau sentimentele unui singur personaj). Pe când în tragedie, conflictul se rezolvă prin moartea eroului, în comedii sau dra…

...

Apartenența la genul dramatic

„Meșterul Manole” este un text ce aparține genului dramatic, încadrându-se în specia dramei. Pentru a argumenta corect apartenența la genul dramatic, trebuie să cunoști foarte bine trăsăturile acesteia. Printre ele se numără: prezența didascaliilor, a structurii specifice textelor dramatice (împărțirea pe acte, scene), prezența replicilor și a personajelor.

Exemplu

Opera de față este un text dramatic, el fiind destinat punerii în scenă. Acest fapt este evidențiat, printre altele, de prezența indicațiilor scenice (didascaliil…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in