Comentariu

Introducere

În introducerea eseului vom prezenta câteva date cu aspect general referitoare la scriitor și opera sa literară. Ne vom referi la orientarea tematică a acestuia și la tema predominantă a acestei opere. De asemenea, vom preciza volumul de poezii în care a fost cuprinsă.

Exemplu

Lucian Blaga a fost unul dintre cei …

...

Semnificația titlului

Titlul este un foarte important element de conținut, deoarece el reprezintă ideea centrală a poeziei. Fiind primul contact al cititorului cu opera, titlul suger…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului deoarece în versuri sunt revelate mesajul, tema poeziei, viziunea poetică a autorului. Interpretarea lor poate să fie diferită de la un cititor la altul, iar acest lucru ne obligă să ne susținem fiecare opinie cu exemple din text. Vom urmări semnificațiile imaginilor artistice și ale figurilor de stil, în special ale metaforelor care predomină în lirica blagiană.

Exemplu

Primul vers al poeziei evocă motivul vântului printr-o serie de figuri de stil care îi conferă acestuia însușiri umane (person…

...

Figuri de stil

Analiza figurilor de stil este o parte semnificativă a eseului deoarece acestea marchează intensitatea și complexitatea limbajului poetic. Figurile de stil reprezintă mijlocul artistic prin care poetul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele. Ele sunt utilizate pentru a crea imagini artistice, care sporesc expresivitatea textului.

Exemplu

Poezia blagiană transmite un bogat conținu…

...

Elemente de versificație

Elementele de versificație ale poeziei se referă la estetica exterioară a acesteia. Analiza lor se face privind structura poeziei, rima, măsura și ritmul versurilor. Rolul lor este acela de a susține muzicalitatea versurilor și simetria poe…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Ideea poetică reprezintă mesajul pe care poetul Lucian Blaga încearcă să îl transmită prin intermediul versurilor poeziei „Melancolie”, în vreme ce mijloacele artistice însumează totalitatea procedeelor pe care le utilizează pentru a da expresiv…

...

Încheiere

Partea de final a eseului trebuie să redea, ca o concluzie, ideile principale care sunt transmise prin poezia analizată. În cazul poeziei lui Blaga, noua viziune asupra poeziei va fi sesizată ușor, alături de ineditul pe care acesta îl aduce în lirica românească. Înc…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in