Comentariu

...

Tema

Tema poeziei este relevantă pentru identificarea viziunii poetice a autorului. Tema trebuie receptată privind mesajul poetic transmis și motivele literare întâlnite în text. În cazul acestei poezii, vom identifica tema iubirii și condiția ființei umane.

Exemplu

Poezia „Lucruri suntem” invocă motive precum destinul, sufletul, lumea, cuplul de îndrăgostiți. Acestea trimit cu gândul la tema destinului și…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului deoarece în versuri sunt revelate mesajul, tema poeziei, viziunea poetica a autorului. Interpretarea lor poate să fie diferită de la un cititor la altul, iar acest lucru ne obligă să ne susținem cu exemple din text fiecare opinie. Vom urmări semnificațiile imaginilor artistice și ale figurilor de stil, în special ale metaforelor care predomină lirica blagiană.

Exemplu

Poezia debutează cu aceeași propoziție care marchează și titlul acesteia. Primul vers intensifică ideea de comun și banal prin care este definită esența ființei umane încă din titlu. Repetiția cuvântului „lucruri” accentuează ideea de efemeritate a vieții. Inversiunea din versul „Aproape suflete suntem, noi doi” sugerează ideea că noi, oamenii, simbol…

...

Curentul literar - modernism

Încadrarea poeziei într-un curent literar este o componentă importantă a eseului deoarece orientarea literară susține viziunea artistică a autorului. În cazul poeziei de Lucian Blaga, trăsăturile moderniste vor fi evidente. Depărtarea de normele anterioare ale romantismului și clasicismului este vizibilă și prin adoptarea influențelor expresioniste.

Exemplu

Poezia își ilustrează apartenența la curentul modernist prin diverse trăsături definitorii ale acestuia, dar și prin inovații teoretizate …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in