Comentariu

Informațiile pe care le găsești pe această pagină te vor ajuta să scrii un comentariu complex despre poezia Izvorul nopții de Lucian Blag…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului trebuie să menționezi curentul literar în care este încadrată opera lui Lucian Blaga. Această precizare este esențială deoarece modernismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului. Prin urmare, dacă analizăm poezia „Izvorul nopții”, observăm că toate elementele compoziționale (tema, titlul, elementele de versificație, limbajul artistic, secvențele poetice etc) reflectă viziunea modernistă a lui Blaga.

Astfel, putem începe cu menționarea faptului că elementele de compoziție dovedesc încadrarea poeziei în curentul modernist, ele având un rol important și în transmiterea mesajului poetic.

Exemplu

Lucian Blaga este unul dintre poeții moderniști ai perioadei interbelice, el remarcându-se nu doar în domeniul literaturii, ci și în cel al filosofiei. Reprezentativă pentru modernismul blagian, …

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Izvorul nopții”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând viziunea blagiană, așa cum însuși titlul volumului sugerează, observăm că tema poeziei este iubirea, însă sunt implicate și meditațiile lirico-filosofice, „izvorul” fiind o metaforă pentru cunoașter…

...

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Izvorul nopții” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei. Poetul evidențiază încă de la început atitudinea sa față de iubită, subliniind totodată importanța misterului. Cu alte cuvinte, titlul anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor acesteia. Concordanța dintre titlul …

...

Imagini artistice

Expresivitatea poeziei „Izvorul nopții” se referă la limbajul pe care îl folosește poetul în versurile sale. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Cu alte cuvinte, poezia „Izvorul nopții” este un text expresiv datorită podoabelor stilistice și a cuvintelor folosite cu sens figurat. Stările interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

Conform viziunii moderniste a poeziei, versurile dispun de funcția expresivă și estetică a limbaj…

...

Rezumatul strofelor

Secvențele lirice ale poeziei blagiene Izvorul nopții sunt părțile din care aceasta este formată - pe baza acestora poți redacta un rezumat al strofelor. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând versurile din care este compusă poezia Izvorul nopții, vom identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: personificare, metaforă, comparație etc.) și vom evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Blaga.

În acest fel dăm dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea modernistă a poetului.

Exemplu de rezumat al strofelor poeziei

Poezia se deschide cu o invocație, care conține o deosebită emoție, vocativul „Frumoaso” concentrând cele mai pure calități ale iubitei, atât fizice, cât și morale, apropiate de perfecțiune. Sentimentele, ideile, convingerile eului creator sunt exprimate în mod direct. Astfel, în poezia „Izvorul nopții”, de Lucian Blaga, eul liric își exprimă în mod direct admirația față de ființa iubită, dorind să adâncească misterul …

...

Apartenența la modernism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei blagiene observăm faptul că acestea se încadrează în linia modernismului. Dacă în introducerea comentariului este important să numim curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiem amprenta modernismului asupra poeziei. În plus, trebuie să oferim exemple relevante în acest sens. 

Exemplu

Utilizarea unui limbaj surprinzător prin metaforele creat…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in