Comentariu

...

Tema

Tema poeziei este cel mai important aspect de la care pornește analiza textului. Prin identificarea temei se creează pasul cel mai mare în relevarea viziunii despre lume a autorului, tema reprezentând preocupările autorului. În cazul poeziei lui Lucian Blaga vom identifica tema în raport cu titlul, dar și cu motivele literare prezente în text.

Exemplu

Tema operei este anticipată încă din titlu, acesta numind sentimentul cel mai puternic trăit de ființa umană. Această temă este susținută și de motivele literare și de lim…

...

Semnificația versurilor

Interpretarea versurilor este, de fapt, analiza propriu-zisă a poeziei deoarece versurile sunt cele prin care autorul transmite mesajul operei. Această parte a comentariului trebuie să aibă la bază aspecte legate de interpretarea limbajului, a mesajului transmis prin fiecare figură de stil sau imagine artistică, a sensului din spatele ambiguităților lirismului blagian.

Exemplu

Poezia „Iubire” debutează cu verbul „a iubi” care, plasat în poziție inițială în fiecare strofă, redă importanța sentimentului și creează prin această simetrie ideea că iubirea se află în centrul universului, conferind sens lumii întregi. Prima strofă reprezintă o descriere a sentimentului de iubire. Sufletul eului liric este metaforizat în prima stro…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Caracteristicile limbajului poetic sunt un aspect care conferă unicitate poeziei. Fiind vorba de o poezie blagiană, vom cunoaște un limbaj inedit, caracteristic scriitorului modernist. Trăsăturile de limbaj sunt evidențiate prin insolitul metaforei și al simbolului. Vom identifica sensuri profunde ale figurilor de stil și abținerea poetului de la a respecta norme stilistice cum ar fi începerea fiecărui vers cu literă mare.

Exemplu

Limbajul poetic blagian este unul inedit. Poetul s-a remarcat în perioada interbelică prin contribuirea la trăsăturile curentului modernist din literatura română, trăsături care au ținut în mare parte de înnoirea limbajului. P…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in