Comentariu

Introducere 

În introducerea eseului vom prezenta câteva date cu aspect general referitoare la scriitor și opera sa literară. Ne vom referi la orientarea tematică a operelor autorului, precum și la tema predominantă a textului analizat. De asemenea, vom preciza și volumul în care este inclusă opera de față.

Exemplu

Lucian Blaga a fost unul dintre cei mai reprezentativi poeți moderniști din literatura română. El s-a remarcat prin insolitul modernismului său, care prezintă o serie de elemente inovatoare pentru acest curent literar: teoretizarea metaforei, a limbajului și o expresivitate deosebită. Opera poetică a lui Blaga abordează teme cu tendințe filosofice și câteva tematici diferite, în funcție de etapa de creație corespunzătoare. Poemul „Încheiere" face parte din volumul „Lauda somnului” și cuprinde elemente de metafizică, alături de un retorism obsedant.

Tema

Tema poeziei este relevantă pentru identificarea viziunii poetice a autorului. Tema trebuie receptată având în vedere mesajul poetic transmis și motivele literare întâlnite în text. În comentariul poeziei „Încheiere”, vom identifica tema trecerii timpului și tristețea eului liric, surprins în ascensiunea sa către desăvârșirea procesului de cunoaștere.

Exemplu

Tema predominantă a poeziei este timpul. Eul liric invocă un spațiu transcendent spre care tinde, idee ilustrată de motivele literare principale întâlnite în text: „porțile” (simboluri ale trecerii în alte dimensiuni, alte universuri), setea metafizică de cunoaștere (exprimată prin adresări retorice), motivul elementelor naturale, „pământul”, „apa”, „vântul” (care simbolizează putere absolută, cunoaștere și eternitate). 

Semnificația titlului 

Titlul este un foarte important element de conținut, deoarece el sugerează ideea centrală a poeziei. Fiind primul cont...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in