Comentariu

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre „Hronicul și cântecul vârstelor” este important să menționezi faptul că acesta este un roman memorialistic. Este întotdeauna de apreciat dacă știi data publicării textului studiat, și câte ceva despre autorul romanului.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector î…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul romanului, „Hronicul și cântecul vârstelor” este vorba…

...

Bildungsroman

Cuvântul „bildungsroman” a fost preluat din germană, în care Bildungsroman înseamnă, literal, „roman de formare”. Înainte de a formula demonstrația cum că o anume operă literară este un bildungsroman, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acestuia. Pentru a demonstra că „Hronicul și cântecul vârstelor” este un bildungsroman, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea prezenței trăsăturilor specifice acestei specii literare.

Exemplu

Un bildungsroman este o operă epică în proză, care prezintă procesul de formare a personalității eroului principal sub influența experienței directe.  Astfel se petrece și în cazul romanului „Hronicul și cântecul vârstelor…

...

Operă epică

Demonstrația cum că o anume operă literară aparține genului epic se face conform definiției acestuia. Astfel, opera epică este opera literară scrisă în versuri sau proză în care autorul își exprimă indirect sentimentele prin intermediul acțiunii și al personajelor. Opera epică poate fi narată, iar acțiunea poate fi împărțită pe momentele subiectului. Modul de expunere principal este narațiunea, însoțită de dialog.

Exemplu

„Hronicul și cântecul versurilor” este un roman pe parcursul căruia autorul își exprimă în mod in…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre„Hronicul și cântecul vârstelor” poți apela fie la informații despre modul în care lucrarea a influențat progresul științific, fie la reluarea unor idei-cheie pentru a rezuma principalele observații privit…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in