Elemente de structură, compoziție și limbaj

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, poezie „simplă ca o respirație spontană, care nu angajează idei abstracte” (Marin Mincu), deschide volumul de debut al lui Lucian Blaga, „Poemele luminii”, devenind cunoscută ca artă poetică, prin construirea unui program care își dezvăluie înțelesul mai ales datorită operei în ansamblu a marelui poet. În „sistemul liric blagian”, acest text reprezentativ ocupă un loc important, concentrând ca într-un focar tendințe specifice operei poetului și anunțând direcții viitoare ale receptării.

Poezia e o confesiune a unui crez care nu poate fi exprimat altfel decât la persoana I, o luare de cuvânt presupunând un „subtext polemic față de alte poziții”, anterioare sau contemporane. În „eu”, cuvântul cu care se deschide poezia, este cuprinsă ideea că textul poetic, în general, este manifestarea imperativă a individualității creatoare, privită în raport cu lumea și cu ceilalți („alții”).

Titlul, alcătuit dintr-o propoziție dezvoltată, are semnificație metaforică și subliniază caracterul de artă poetică al poemului, accentuând poziția eului confesiv. Aspectul negativ al verbului – predicat sugerează o luare de poziție polemică în raport cu alte puncte de vedere: nu strivesc. Ultima parte a titlului, alcătuită, la nivel sintactic, dintr-un complement direct care explicitează sensurile verbului, însoțit de determinanți substantivali creează deschiderea spre sensurile metaforice ale textului: „corola de minuni a lumii” este o metaforă pentru tainele universului, atitudinea eului liric fiind, vădit, una de protejare a misterelor, de potențare a sensurilor.

Artele poetice clasice cuprind de obicei învățături poetice, în care poezia este privită din exterior, cu ignorarea, de cele mai multe ori, a eului artistului. Eul blagian devine o ipostază interiorizată, adresându-se doar sieși, într-o confesiune d...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in