Comentariu

Consultarea acestui comentariu al poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga este una dintre cele mai eficiente modalități de a afla și de a memora cele mai importante informații despre această artă poetică.…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului sau comentariului trebuie să menționezi curentul literar în care este încadrată opera lui Lucian Blaga. Această precizare este esențială deoarece modernismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului.

Prin urmare, dacă analizăm poezia „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, observăm că toa…

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei, poetul evidențiind încă de la început atitudinea sa față de cunoaștere și subliniind importanța misterului.

Cu alte cuvinte, titlul anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor acesteia. Concordanța dintre titlul poeziei …

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului.

Analizând viziunea blagiană, așa cum însuși titlul volumului sugerează, observăm că temele poeziei sunt natura și iubirea, însă sunt implicate și meditațiile lirico-fil…

...

Secvențe lirice

Secvențele lirice ale poeziei blagiene sunt părțile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei.

Astfel, analizând cele trei secvențe lirice din care este compusă poezia, vom identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: personificare, metaforă, comparație etc.) și vom evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Blaga. 

De asemenea, vom observa relația de simetrie între incipit și final. Simbolul este un alt procedeu artistic prezent î…

...

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură)

Analizând elementele de versificație, ne vom referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile de versificație asupra poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Astfel, vom observa faptul că regulile prozodiei clasice nu sunt respectate, întrucât măsura diferă de la un vers la altul (măsură inegală), iar numărul de versuri din strofe variază (strofe asimetrice).

Ieșind din tiparele prozodiei tradiționale, elementele de versificație blagiene au un rol important în transmiterea me…

...

Figuri de stil

În versurile poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, cea mai des întâlnită figură de stil este metafora. Astfel, „lumina” reprezintă, în opera lui Blaga, cunoașterea universul…

...

Motive literare

Poezia „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga, cuprinde o mare varietate de motive literare specifice curentului literar modern…

...

Aparține modernismului

Analizând elementele de compoziție ale poeziei blagiene observăm faptul că acestea se încadrează în linia modernismului. Dacă în introducerea comentariului este important să numim curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiem amprenta modernismului asupra poeziei. În plus, trebuie să oferim exemple relevante în acest sens.

Utilizarea unui limbaj surprinzător prin metaf…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in