Comentariu

Consultarea acestui comentariu al poeziei Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga este una dintre cele mai eficiente modalități de a afla și de a memora cele mai importante informații despre acestă artă poetică.…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului sau comentariului trebuie să menţionezi curentul literar în care este încadrată opera lui Lucian Blaga. Această precizare este esenţială deoarece modernismul influenţează viziunea despre lume ṣi creaţie a poetului.

Prin urmare, dacă analizăm poezia „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, observăm că toa…

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei, poetul evidenţiind încă de la început atitudinea sa faţă de cunoaṣtere şi subliniind importanţa misterului.

Cu alte cuvinte, titlul anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificaţiilor acesteia. Concordanţa dintre titlul poeziei …

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar şi viziunea despre lume şi viaţă a poetului.

Analizând viziunea blagiană, aşa cum însuşi titlul volumului sugerează, observăm că temele poeziei sunt natura și iubirea, însă sunt implicate și meditațiile lirico-fil…

...

Secvenţe lirice

Secvenţele lirice ale poeziei blagiene sunt părţile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziţionale esenţiale în interpretarea poeziei.

Astfel, analizând cele trei secvenţe lirice din care este compusă poezia, vom identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: personificare, metaforă, comparaţie etc.) ṣi vom evidenţia semnificaţiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Blaga. 

De asemenea, vom observa relaţia de simetrie între incipit ṣi final. Simbolul este un alt procedeu artistic prezent î…

...

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură)

Analizând elementele de versificaţie, ne vom referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile de versificație asupra poeziei „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Astfel, vom observa faptul că regulile prozodiei clasice nu sunt respectate, întrucât măsura diferă de la un vers la altul (măsură inegală), iar numărul de versuri din strofe variază (strofe asimetrice).

Ieşind din tiparele prozodiei tradiţionale, elementele de versificaţie blagiene au un rol important în transmiterea me…

...

Aparține modernismului

Analizând elementele de compoziţie ale poeziei blagiene observăm faptul că acestea se încadrează în linia modernismului. Dacă în introducerea comentariului este important să numim curentul literar căruia îi aparţine poezia, în cuprins este de asemenea important să evidenţiem amprenta modernismului asupra poeziei. În plus, trebuie să oferim exemple relevante în acest sens.

Utilizarea unui limbaj surprinzător prin metaf…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in