Trăsături

Alături de Tudor Arghezi, Lucian Blaga este cea mai complexă personalitate poetică a perioadei interbelice. Prin el poezia s-a restructurat altfel decât prin ceilalţi reprezentanţi ai modernismului, pentru că în cazul lui Blaga poetul este dublat de un gânditor de prestigiu. El este autorul unei opere originale în care există o interferenţă a poeziei cu filosofia, astfel încât poezia comunică marile întrebări ale existenţei şi ale cunoaşterii, iar meditaţia filosofică, prin intermediul unui limbaj metaforic şi prin terminologia originală comunică viziunea poetică a lui Lucian Blaga. 

Poezia „Daţi-mi un trup voi munţilor” aparţine volumului „Paşii profetului” fiind „o expresie a acelei revolte expresioniste şi totodată o spiritualizare voită a trupului de lut în dauna sufletului care aduce suferinţă”, spunea Marin Mincu. Poezie modernă, de factură expresionistă, „Daţi-mi un trup voi munţilor” are drept trăsături sentimentul absolutului, vitalismul, trăirea dionisiacă, manifestarea euforică, lirismul subiectiv.

Titlul este relevant pentru estetica expresionistă, fiind formulat sub forma unei invocaţii adresate munţilor, elemente de natură eternă. Imperativul şi vocativul pot sugera transferul în imaginar, exprimând setea de absolut a eului, nevoia lui de a depăşi limitele existenţei umane, până la dimensiuni cosmice. 

Fiind o meditaţie filosofică, poezia impune tema fragilităţii umane în faţa trecerii timpului, ceea ce poate explica declanşarea frenetică a setei de viaţă ilustrată în versurile poeziei. 

Frenezia trăirilor, sentimentul absolutului sunt exprimate în mod subiectiv, într-un monolog adresat, prin mărci lexico-gramaticale care evidenţiază prezenţa eului liric: alternarea persoanelor gramaticale I şi a II-a în cazul verbelor şi al pronumelor, adjectivul posesiv („trunchiul meu”, „măreţii mei paşi”) topica afectivă, marcată de inversiuni.

Discursul liric are o organizare simetrică, prin ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in