Comentariu

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezie nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul „Dați-mi un trup, voi munților” este un punct de plecare în descifrarea întregului mesaj al poeziei. Concordanţa dintre titlul poeziei şi versurile acesteia este evidentă, titlul anticipând semnificaţiile conţinutului liric.

Exemplu:

Apelul liric blagian situat în titlu („Dați-mi un trup, voi munților”) devine o cerință fundamentală pentru ființa umană ce caută să își elibereze sufletul din strânsoarea trupului pământean.

....

Tema poeziei

Pentru a identifica tema poeziei „Dați-mi un trup, voi munților”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite și atmosfera creată la nivelul poeziei. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică poeziilor moderniste, pentru că și aceste versuri sugerează eternele idei moderniste: desprinderea de tradiție, sentimentul de absolut, manifestarea euforică etc. De asemenea, din comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la viziunea despre lume și viață a poetului.

Principalele coordonate ale modernismului au devenit pilonii pe care Blaga ṣi-a aṣezat opera poetică, temele abordate de poet, precum ṣi viziunea despre lume a acestuia nefiind decât o oglindire a crezului modernist pe care îl îmbrăţiṣează. În poezia „Dați-mi un trup, voi munților”, stările interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații inedite cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

Tema poeziei este specifică modernismului și poate fi interpretată și descifrată de către cititor

....

Mărci ale eului liric

În ceea ce priveşte prezenţa mărcilor lexico-gramaticale în poezia „Dați-mi un trup, voi munților”, acestea arată implicarea totală a eului liric şi exprimarea directă a sentimentelor. Aşadar, lirismul subiectiv în poezia lui Blaga este dovedit prin folosirea formelor verbale şi pronominale la persoana I, numărul singular. Prezentându-le, demonstrăm faptul că eul liric este implicat afectiv şi că îşi transmite în mod direct ideile şi trăirile.

....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in