Lock

Elemente de structură și compoziție

Lock

Publicat inițial în anul 1920, „Ion” marchează apariția romanului interbelic obiectiv în literatura română. Nucleu epic a fost preluat din nuvela „Răfuiala”, iar inițial, el avea aproximativ trei sute de pagini și s-a numit „Zestrea”, astfel încât problema statutului social în satul ardelean de la începutul secolului XX s-a menținut pe tot parcursul elaborării romanului. Cu toate acestea, în forma lui finală („Ion”), romanul prezintă o complexitate sporită, alături de o serie de elemente de structură și compoziție care asigură aspectul „închegat”, unitar, al acestuia.

Structura romanului reprezintă modul de organizare a textului, precum și elemente care țin de universul ficțional, precum: viziunea narativă, modurile de expunere, acțiunea și personajele. Astfel, în opera de față, remarcăm împărțirea în două părți: „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”. Capitolele sunt treisprezece la număr, simbolizându-se astfel ghinionul și tragedia personajelor centrale ale romanului. Perspectiva narativă este obiectivă, „Ion” fiind primul roman obiectiv interbelic din literatura noastră, criticul Nicolae Manolescu în „Arca lui Noe”, numindu-l roman doric.

Compoziția unei opere literare se referă la ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in