Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și motivele literare reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul operei „Poemul odăilor”, tema principală este reprezentată de reinterpretarea realității, inspirația principală fiind constituită de picturile suprarealiste. 

Exemplu

Inspirată mai ales de picturile artiștilor suprarealiști, negând realismul, dar și fantasticul tradițional, poezia onirică se remarcă prin reinterpretarea realității cotidiene drept temă principală. A…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte. Nu uita să reții anumite secvențe din poezie, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

„Poemul odăilor”, de Leonid Dimov, cuprinde opt strofe a câte patru versuri fiecare. Prima strofă invită cititorul să privească „din toc” (tocul ușii) metamorfoza realității imediate, familiare, schimbare venită odată cu starea de veghe și cea de visare. Astfel, pentru „Ca seria spre fund să fie calmă/ Sînt scoase…

...

Apartenența la onirism

Având rădăcini în literatura onirică universală, curentul literar onirist și-a găsit forma în literatura română prin intermediul unui grup constituit în jurul scriitorilor Dumitru Țepeneag și Leonid Dimov. Inspirat de suprarealismul apărut în domeniul artelor vizuale, onirismul a fost pus sub cenzură la scurt timp după primele sale manifestări. Acest curent literar se manifestă îndeosebi prin construirea unei realități corespondente visului, a unui univers literar paralel cu cel aparținând realității imediate, palpabile.

Exemplu

În literatura română, onirismul se manifestă prin construirea unei realități corespondente visului, a unui univers literar paralel cu cel aparținând realității im…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in