Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre „Portret al artistului în tinerețe” este important să menționezi faptul că acesta a apărut întâi sub forma unui roman autobiografic cu dimensiuni satirice. Este întotdeauna de apreciat dacă știi data publicării textului studiat.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

„Portret al artistului în tinerețe” a fost inițial un eseu autobiografic respins de publicația la care fusese trimis…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul romanului „Portret al artistului în tinerețe” trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. El nu a fost ales la întâmplare, ci are o deosebită semnificație privind evoluția personajului principal. Fiecare cuvânt ce formează titlul romanului este important și trebuie analizat!

Exemplu

Titlul romanului („Portret al artistului în tinerețe”) este ales de c…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul romanului „Portret al artistului în tinerețe”, este vorba cu precădere despre formarea conștiinței artistului, precum și despre modelarea interioară a acestuia, surprinsă gradual.

Exemplu

Tema romanului este rolul artistului și destinul său, care presupune adesea numeroase sacrificii. Lucrarea surprinde conflictele interioare ale unui alter-ego al autorului (Stephen Dedalus). Citito…

...

Rezumat pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului pe scurt al romanului Portret al artistului în tinerețe ținând cont de structura sa, și accentuând doar cele mai importante elemente, având în vedere faptul că romanul are o întindere mai lungă decât alte opere literare. Astfel, în redactarea acestui rezumat vei stabili cu atenție întâmplările-cheie petrecute de-a lungul romanului.

Exemplu de rezumat pe scurt

Cartea Portret al artistului în tinerețe conține cinci capitole, fiecare capitol marcând câte o experiență definitorie pentru evoluția psihologică a protagonistului: școala, descoperirea plăcerii carnale și pierderea inocenței, alunecarea către fanatism religios, revelarea crezului artistic.

Romanul se deschide cu cea mai veche amintire a lui Stephen Dedalus, surprins în postura de copil. Stephen era un copil supus, retras, neî…

...

Personaje

Dintre toate personajele romanului, cel care se bucură de cel mai complex portret este Stephen Dedalus, protagonistul. În caracterizarea acestui personaj este important să menționezi faptul că Stephen este un alter-ego al autorului, James Joyce. În redactarea caracterizării vei avea în vedere stabilirea tipologiei personajului (principal/secundar, masculin/feminin, individual/colectiv), precum și modalitățile de caracterizare a acestuia (directă/indirectă). 

Exemplu:

Stephen Dedalus este singurul personaj al cărui portret este complet realizat pe parcursul romanului. Toate celelalte personaje există pentru cititor doar în măsura în care ele sunt importante pentru Stephen. Joyce realizează un autoportret deose…

...

Apartenența la specie

Înainte de a formula demonstrația cum că o operă literară este un roman, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acestuia. Pentru a demonstra că „Portret al artistului în tinerețe” este un roman, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea prezenței trăsăturilor specifice acestei specii literare.

Exemplu

Opera de față este un roman, acesta fiind o specie a genului epic în proză, de mare întindere, cu caracter beletristic și o acțiune complexă. Lucrarea de față conține cinci capitole. Romanul este mai lung și mai complex decât o povestire sau o nuvelă și nu respectă restricțiile impuse prezente în teatru sau poezie. Su…

...

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă reprezintă poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile, întâmplările narate și se află în relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului. Aceasta include relația autorului cu întâmplările respective, fiind în…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in