Comentariu literar

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Baronul din copaci” este important să menționezi faptul că face parte din trilogia „Străbunii noștri” și să menționezi celelalte două romane: „Vicontele tăiat în două” și „Cavalerul inexistent”.

De asemenea, este esenţial să evidențiezi în introducere importanța pe care acest roman o are pentru opera lui Italo Calvino, personajul Cosimo fiind unul dintre cele mai reprezentativ…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema ṣi viziunea despre lume a autorului, aceasta din urmă influenţând într-o mare măsură construcţia subiectului ṣi a personajelor. Detaliile acestea sunt cu atât mai importante în cazul romanului de față cu cât povestea lui Cosimo este o alegorie complexă pentru problema libertății fizice și morale, a debarasării de toate obiceiurile și obligațiile sociale. 

Exemplu

Tema principală a …

...

Semnificația titlului

Titlul romanului „Baronul din copaci” evidenţiază personajul principal în jurul căruia este construită acțiunea, dar și elementul neobișnuit, deosebit al poveștii: faptul că baronul trăiește în copaci. Poți menționa în această parte cine este „baronul”, de ce stă „în copaci”, și faptul că el simbolizează omul liber, superior intelectual și moral, care alege o viață lipsită de cutume și obligații sociale.

Exemplu

Titlul romanului „Baronul din copaci” are un rol dublu. Pe de o parte, a…

...

Rezumat pe scurt

„Baronul din copaci” are o acțiune lineară, simplă, ce urmărește evoluția lui Cosimo Piovasco di Rondo. Fiind structurat în 30 de capitole, rezumatul pe scurt nu poate fi coordonat după acestea, ci mai degrabă te poți ghida după cele trei părți ale vieții umane: copilăria, maturitatea și bătrânețea. 

Exemplu de rezumat pe scurt pentru Baronul din copaci

Într-o zi de iunie, băiatul cel mare al familiei Piovasco di Rondo, Cosimo, refuză să mai mănânce melcii gătiți în mod scârbos de către sora sa, Battista. Trăind într-o familie nobilă, în care disciplina este importantă, gestul lui Cosimo îi contrariază pe părinții săi, Arminio și Corradina, iar pentru a scăpa de pedeapsă, Cosimo se cațără într-un copac din grădină. Inițial acesta este doar un gest prin care Cosimo încearcă să scape de pedeapsă, însă orele petrecute acolo sus îl fac să decidă că nu va mai coborî niciodată. Fratele mai mic al lui Cosimo, Biagio, cel care narează toată povestea, ține mult la Cosimo și încearcă să-l facă să se răzgândească, însă nu mai e chip. 

Deși la început familia sa, mai ales tatăl său, nu poate să accepte decizia lui Cosimo, în timp, toți se acomodează situației. Cu ajutorul unor frânghii și scripeți aduși de Biagio, Cosimo se face confortabil în lumea de sus. Băiatul învață să facă foc fără a coborî pe pământ, deviază cu ajutorul unor țevi apa unui pârâu, urcând-o până sus, ba își improvizează chiar și o toaletă. Tatăl său face aranjamente ca fiul să își poată continua lecțiile, iar mama, Corradina, își urmăreș…

...

Caracterizarea personajului

Cosimo nu este doar personajul principal al acestui roman, ci este însăși esența romanului. Caracterizarea sa este deosebit de importantă atunci când realizezi un comentariu despre  romanul „Baronul din copaci”. Poți menționa trăsăturile principale ale acestuia și modul în care au fost ele reprezentate în roman.

În realizarea caracterizării acestuia trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum ṣi trăsăturile fizice ṣi morale evidenţiate prin intermediul acestor procedee. Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul romanului.

Exemplu de caracterizare a personajelor din Baronul din copaci

Cosimo Piovasco di Rondo este un personaj principal, masculin, individual și complex prin problematica pe care o propune. Trăsăturile sale sunt conturate prin descrierile făcute de narator, și anume fratele său mai mic, Biagio. Comportamentul, ideile exprimate de Cosimo și relațiile sale cu celelalte personaje contribuie de asemenea la întregirea portretului său. Pe scurt, Cosimo ne este prezentat ca fiind un om cu adevărat „original”, unic prin ciudățenia, inteligența și bunătatea sa. 

Principala caracteristică a lui Cosimo…

...

Roman

Atunci când elaborezi un comentariu despre această operă este important să specifici cărei specii îi aparține. Poți enumera câteva din trăsăturile romanului, exemplificând apoi cu elemente din această operă. Așadar, poți menționa faptul că este o creație epică de dimensiuni mari, că acțiunea este plasată în spațiu și timp, că personajele sunt numeroase și clar individualizate și că opera oferă o imagine amplă asupra lumii. 

Exemplu

Opera „Baronul din copaci” face parte din specia romanului deoarece este o creație epică de dimensiuni mari, plasată în timp și spațiu, ce prezintă o acțiune în care sunt implicate mai multe personaje. De asemenea, personajele sunt individualizate, sunt descrise amănunțit, fiind subliniate trăsăturile lor unice. O altă trăsătură a speciei ce se regăsește și în această operă este prezentarea unei imagini ample asupra lumii, unor idei universale despre societate și libertate.

Acțiunea romanului este plasată la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, și are loc în valea Ombrosa de pe coasta Ligurică a Italiei. Fiind plasată atât de precis în timp, în suprapunere cu revoluția france…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre romanul „Baronul din copaci” te poți folosi de opinia unui critic literar sau poți relua o idee care ar putea rezuma princip…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in