Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema abordată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că poezia „Castanul cel mare”, de Ion Pillat, are drept temă predominantă identificarea omului cu natura în nevoia acestuia de deslușire a propriului sens existențial.  

Exemplu

Poezia „Castanul cel mare”, de Ion Pillat, drept temă principală identitatea om-natură în procesul de căutare a sensului existențial. Eul liric se identifică, în mod evident, cu un castan mare, cu rădăcinile adânc înfipte …

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Ar fi ideal să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate valid…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Ion Pillat în versurile poeziei „Castanul cel mare” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă prin intermediul imaginilor artistice, create cu ajutorul figurilor de stil. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

În poezia „Castanul cel mare”, Ion Pillat utilizează o mare varietate de figuri de stil, care contribuie la sporirea expresivității operei. În text întâlnim, așadar, epitete („pomul zdravăn”, „brațe noduroase”, „atletic trunchi”, „pământul gras și reavăn”), metafore („pământul aceluiași noroc”), enumerații („plin …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in