Comentariu

...

Tema

Tema este unul dintre cele mai importante aspecte ale conținutului poeziei și este relevantă pentru receptarea optimă a viziunii despre lume a scriitorului. Tema trebuie identificată raportându-ne la mesajul transmis prin versurile poeziei și la motivele literare întâlnite.

Exemplu

Poezia „Cămara de altădată” surprinde tema trecutului prin invocarea amintirilor sugerate în imagini precum cea din epitetul „…

...

Interpretarea versurilor

Interpretarea versurilor reprezintă o componentă importantă a eseului. Prin versuri, autorul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele, iar interpretarea lor arată modul în care cititorul le percepe. Analiza versurilor se realizează pornind de la aspecte legate de limbaj artistic, imagini artistice și figuri de stil.

Exemplu

Poezia debutează cu o marcă a eului liric, verbul la persoana întâi „Deschid”, care accentuează încă de la început trăirile veridice ale acestuia. Complementul de mod „cu teamă” exprimă sentimentele de tristețe și nostalgie trăite la atingerea vechilor amintiri. Trimiterea la trecut apare, totodată, în același vers, prin imaginea vizuală „ușa c…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Caracteristicile limbajului poetic sunt aspectele care conferă unicitate operei. Acestea se re…

...

Curentul literar

Încadrarea poeziei într-un curent literar este un aspect important deoarece acesta sugerează viziunea poetică a scriitorului. În cazul acestei poezii vom identifica în versurile ei trăsăturile tradiționalismului, orientarea spre mediul rural și spre trecut.

Exemplu

Poemul „Cămara de fructe” pune în evidență diferite trăsături ale curentului tradiționalist, care este, de altfel, și definitoriu pentru poet. Prima trăsătură este dată chiar de tema poeziei, trecutul viu în amintirea eului l…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in