Comentariu

...

Tema poeziei

Tema poeziei se identifică ușor atunci când avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume a poetului. Pentru asta este necesar să citim textul de mai multe ori.

Exemplu

Ion Pillat ne indică cu precizie tema acestui text, datorită titlului ales. Opera „Artă poetică” cuprinde valorile la care se raportează poetul…

...

Interpretarea versurilor

Prin interpretarea versurilor se dovedește buna înțelegere a poeziei. Se vor comenta cele mai semnificative tablouri, secvențe, se vor scoate în evidență simbolurile centrale. Tot aici se vor da exemple de figuri de stil, se vor preciza cele mai importante aspecte ce țin de particularitățile fiecărui text.

Exemplu

Încă din prima strofă suntem aduși în mijlocul universului de creație, putându-se observa cu ușurința că din „sunet și culoare” , din „cuvinte dure” și cu o muncă zilnică este alcătuit „Turnul versului înalt în care/ Îmi adorm durerea de-a trăi.” O durere specifică simboliștilor, ce apare în ultimul versul din prima strofă, un simbol c…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

În funcție de perioada istorică în care a fost scrisă, orice operă are anumite particularități de limbaj. Atunci când analizăm caracteristicile limbajului poetic ne vom referi la figuri de stil, imagini artistice, procedee ce fac unic fiecare text. 

Exemplu

În poezie sunt folosite o serie de simboluri specifice simboliștilor: durere, noapte, țipăt, cu ajutorul cărora autorul își expune concepția despre rolul poetului și al…

...

Figuri de stil

Așa cum înțelegem din titlul operei de față, aceasta este o artă poetică. Ea vizează, așadar, condiția artistului, a poetului în lume, precum și procesul de creaț…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in