Comentariu literar

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Repausul dominical” este important să menționezi specia literară căreia îi aparține - schița. De asemenea, aici poți menționa temele abordate, specificul personajelor și tehnica narativă prezente în schiță.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

În literatura română, numele lui Ion Luca Caragiale este asociat cu un gen literar și o specie literară anume: genul dramatic, și specia schiței. Deși autorul a produs texte din specii și genuri diferite, operele sale dramatice și schițele l-au consacrat în …

...

Tema schiței

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema schiței. Fiind un text de proză relativ scurtă, nici tema abordată nu este una foarte complexă. În „Repausul dominical” autorul tratează tema necesității repausului duminical și a reușitei petrecerilor spontane. Poți menționa asta, specificând faptul că „repausul duminical” este un subiect căruia autorul îi acordă atenție …

...

Semnificația titlului

În orice comentariu, explicația semnificației titlului operei este o secțiune, nu neapărat lungă, cât importantă. Titlul schiței are o conotație ușor ironică, deoarece în zi de „repaus duminical”, nenea Iancu și prietenii săi încing un chef de pomină, distrându-se până a doua zi seara.

Exemplu

Titlul schiței, „Repausul dominical” este alcătuit dintr-o sintagmă folosită de români la începutul secolului XX, pentru a se referi la ziua liberă a muncitorilo…

...

Momentele subiectului

Fiind o schiță, acțiunea acesteia este ușor de relatat și rezumat. Pentru a realiza un rezumat succint, dar suficient de cuprinzător, te poți ghida după binecunoscutele momente ale subiectului: expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul. 

Exemplu

Expozițiunea ne prezintă gândurile ce îi trec prin minte lui Nenea Iancu, într-o liniștită zi de sărbătoare, în timp ce se plimbă pe Calea Victoriei. Acesta meditează asupra modului în care petrecerile spontane au cel mai adesea o reușită mai mare decât cele îndelung organizate. De asemenea, face câteva observații referitoare la eleganța oamenilor din oraș și la zvonurile pe care le cataloghea…

...

Caracterizarea personajelor

Personajele schiței nu sunt numeroase, și nici foarte bine conturate, textul fiind unul foarte scurt. Pentru a elabora un comentariu complet, poți introduce scurte descrieri ale personajelor principale: Nenea Iancu, Costică Parigoridi și bătrânul culegător tipograf. În realizarea caracterizării acestora trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum ṣi trăsăturile fizice ṣi morale evidenţiate prin intermediul acestor procedee. Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul schiței.

Exemplu

Nenea Iancu este personajul narator al operei, personaj c…

...

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă se referă la unghiul din care sunt povestite întâmplările. De aceasta depinde modul în care ne sunt prezentate tema și viziunea autorului. În „Repausul dominical” evenimentele sunt povestite la persoana I, iar naratorul este și personaj. Ne este prezentată, așadar, o perspectivă subiectivă, în care naratorul ia parte la întâmplările relatate, el povestind totul prin prisma sa.

Exemplu

Narațiunea este relatată la persoana a I, naratorul fiind și personaj al acestei schițe. Prin narațiunea de acest tip, Caragiale creează impre…

...

Tipuri de comic

Există cinci tipuri principale de comic: comicul de situație, comicul de limbaj, cel de moravuri, de caracter, și ultimul, comicul de nume. Toate acestea se regăsesc, mai mult sau mai puțin, în schița de față și pot fi ilustrate cu exemple din text. 

Exemplu

Deși este o operă epică, și nu o comedie, șchița „Repausul dominical” conține, într-o măsură sau alta, toate cele cinci tipuri de comic: comicul de situație, de limbaj, de moravuri, de caracter și de nume. Comicul de situație reiese din scena în care bătrânul culegător tipograf refuză să se ridice din mijlocul drumului. Fiind într-o stare de ebrietate, bărbatul reacționează absurd, cerând insistent să fie dus la Hală unde poate mânca o ciorbă de burtă. M…

...

Schiță

Apartenența operei „Repausul dominical” la specia schiței este simplu de demonstrat, deoarece trăsăturile acestei specii sunt evidente și ușor de identificat. Așadar, poți argumenta apartenența textului „Repausul dominical” la specia schiței menționând următoarele caracteristici ale sale: opera este de dimensiuni mici, acțiunea prezentată în text se derulează în același spațiu, într-un timp scurt, fiind limitată la un singur episod, cuprinzând un număr mic de personaje și o predominanță a dialogului asupra narațiunii.

Exemplu

Opera „Repausul dominical” este o schiță, ca dovadă stând trăsăturile acestei specii care pot fi regăsite și în acest text al lui Ion Luca Caragiale: dimensiunile mici ale prozei, plasa…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in