Comedie

Aparținând genului dramatic, „O scrisoare pierdută” prezintă particularitățile de construcție specifice unei piese de teatru. Pentru a preciza elementele reprezentării scenice, dramaturgul folosește didascaliile. Aceste indicații scenice includ: lista de personaje (în care apar simple notații de identificare și elemente de caracterizare), precizări privind spațiul, timpul și unitățile compoziționale (act, scenă, tablou), precum și referiri la decor, vestimentație, jocul actorilor etc.

Dialogul este principalul mod de expunere al operei dramatice, fiind elementul esențial în caracterizarea personajelor și conturarea acțiunii. Dialogul dramatic îndeplinește simultan funcția narativă, descriptivă și de caracterizare, ilustrând principiul dublei enunțări. Astfel, se pot identifica doi emițători (dramaturgul și actorul) și doi receptori (actorul și spectatorul). De exemplu, dialogul din primul act, dintre Tipătescu și Pristanda, are rolul de a contura portretele personajelor. Așadar, Ghiță este servil, corupt, umil, pe când Tipătescu este autoritar. În același timp, dialogul are o funcție descriptivă (fixează reperele spațiale și temporale ale acțiunii) și o funcție narativă (prin episodul retrospectiv povestit de Pristanda).

Un alt mod de expunere folosit în comedia de față este monologul dramatic. Acesta se întâlnește în operă sub forma monologului adresat (spre exemplu, discursul lui Farfuridi și al lui Cațavencu), a monologului narativ (spre exemplu Pristanda, care îi relatează lui Tipătescu cum a spionat întâlnirea dăscălimii în casa lui Cațavencu), a solilocviului (spre exemplu, solilocviul lui Cațavencu), precum și a aparteului (Pristanda face abstracție de celelalte personaje din scenă, rostindu-și monologul cu voce înceată spre spectatori, aparteul fiind marcat printr-o indicație scenică de tipul: aparte).

Elementul definitoriu pentru specia comediei este însă prezența comicului, care poate fi de mai multe tipuri: de situație, de caracter, de moravuri, de limbaj și de nume.

Comicul de situație este reprezentat de pierderea și găsirea succesivă a scrisorii, de q...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in