Caracterizare

Folosind informațiile de pe această pagină îți va fi mult mai ușor să realizezi caracterizarea lui Goe, personajul principal al schiței cu același nume. Un băiat obraznic, neascultător și foarte neastâmpărat, domul Goe este caracterizat atât prin caracterizare directă, cât și prin caracterizare indirectă.

În schița „D-l Goe...”, Caragiale  își îndreaptă atenția către un aspect deosebit de important în formarea societății: educația de acasă a copiilor. Personajul principal, a cărui „poreclă” reprezintă chiar titlul operei, este prototipul copilului răsfățat, crescut într-o familie cu obiceiuri isterice. Acesta este prezent în toate momentele subiectului, devenind un simbol permanent al proastei creșteri.

Goe este caracterizat atât în mod direct, cât și indirect...

„Pe lângă vorbele și faptele protagonistului, care reprezintă principalele indicii referitoare la personalitatea acestuia, observăm caracterizarea prin nume. «Goe» este, probabil, o poreclă provenită din numele «George», însă, alături de apelativul «D-l», porecla cuiva care abia atinge vârsta la care își poate pronunța singur numele devine deosebit de caraghioasă.

Portretul lui Goe nu este descris în amănunțime, ci doar «schițat», autorul oprindu-se, totuși, asupra îmbrăcăminții copilului: «un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripția pe pamblică: le Formidable, și sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Mița».”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in