Ion Druță

Ion Druță este un scriitor, poet, dramaturg și istoric literar, precum și un reprezentant de seamă pentru literatura din Republica Moldova. 

Ion Druță | Opere literare

1. Opere dramatice

 • Casa Mare (1961)
 • Doina (1968)
 • Păsările Tinereții noastre (1971)
 • Horia (1973)
 • Cervus divinus (1977-1981, 1987)
 • Sfânta sfintelor (1984)

2. Nuvele

 • La noi în sat (1953)
 • Poveste de dragoste (1954)
 • Dor de oameni (1959)
 • Mozart la sfârșitul verii! (1970)
 • Întoarcerea țărînei în pământ (1974)

3. Romane

 • Frunze de dor (ediția I, Editura de Stat a Moldovei, 1957)
 • Balade din cîmpie - prima parte a romanului Povara bunătății noastre", editat integral în anul 1970 (1963)
 • Povara bunătății noastre - dilogie (1963; 1968)
 • Clopotnița (1972)
 • Biserica albă (1988)
 • Păsările tinereții noastre (1971)

4. Proză pentru copii

 • Cenușica (1962)
 • Povestea furnicii (1963), (1996)
 • Bobocel cu ale lui (1972)
 • Daruri (1983)

Ion Druță | Date biografice

Scriitorul s-a născut în anul 1928, în satul Horodiște, în județul Soroca (Basarabia, Regatul României - actualmente Republica Moldova) ca fiu al lui Pentelei Druță, zugrav bisericesc, și al Soficăi. În anul 1939 familia Druță s-a mutat în satul Ghica Vodă, loc în care autorul urmează clasele primare. În anul 1945 frecventează cursurile unei școli de tractoriști, fiind și absolvent al Școlii de Silvicultură, dar și cursant al Institutului de Literatură „Maxim Capșa”, al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.

Debutul literar al autorului are loc la sfârșitul anilor `50 când scriitorul publică primele lucrări. În anul 1953 apare primul volum de schiței și nuvele, intitulat „La noi în sat”, iar apoi alte lucrări de proză scurtă și romanele „Frunze de dor”, „Povara bunătății noastre”.

În anul 1969 Ion Druță se mută la Moscova continuându-și activitatea literară în limba rusă. Astfel, publică volume de proză, eseistică și dramaturgie.
În anul 1987 Ion Druță devine președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova, funcție pe care o ocupă prin alegerea în unanimitate de către Adunarea Generală a Scriitorilor. 

Primește mai multe decorații și distincții astfel că, în anul 1960 este decorat cu Ordinul Drapelul Roșu de Muncă, în 1988 cu Ordinul Lenin, iar în 1933 primește Ordinul Republicii. În anul 1967 este Laureat al Premiului de Stat al RSS Moldovenești pentru romanul „Balade din cîmpie” și nuvela „Ultima lună de toamnă”, iar în 1988 primește titlul de Scriitor al Poporului. 

În 1990 fost ales ca membru de onoare al Academiei Române.

În 2008 a fost laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii.
Scriitorul a lucrat la ziare precum „Țăranul sovietic”, „Moldova socialistă” și la revista „Femeia Moldovei”.

Produsele noastre pentru Ion Druță