Personajele basmului

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat, pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Basmul e un gen vast […]. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni, ci şi anume fiinţe himerice, animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă. Ele comunică cu omul, dar nu sunt oameni. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici, n-avem de-a face cu basmul’’. (G. Călinescu, Estetica basmului)

Cerințe:

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza.În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Rezolvare:

Basmul este o naraţiune deliberat fantastică, definită ca specie a genului epic din literatura populară sau cultă, care prezintă confruntarea dintre două categorii opuse – Binele şi Răul , simbolizate prin personaje pozitive şi negative. Din această confruntare, Binele iese învingător, deoarece basmul propune modele de conduită, idealuri preţuite de omul din popor. Din literatura populară, specia a trecut şi în literatura cultă, basmul cult exprimând viziunea artistică a unui singur creator. Dacă la origine această creaţie literară se comunica nemijlocit, prin viu grai, în literatura cultă oralitatea stilului este rezultatul procesului de elaborare artistică ilustrând concepţia unui singur creator.

Particularităţile esenţiale ale basmului cult apar la nivelul modalităţilor narării (dialogul dobândeşte pondere în cadrul naraţiunii, naratorul obiectiv devine adesea complice al cititorului, renunţând la relatarea impersonală), la nivelul tiparului narativ (prin multiplicarea numărului de probe pe care trebuie să le parcurgă eroul în procesul maturizării sale) şi la nivelul personajelor (care sunt învestite cu o psihologie aparte, fiind caracterizate complex şi devenind, prin aceasta, memorabile). În basmul cult, mai mult decât în basmul popular „fiinţele neomeneşti… au psihologia lor misterioasă.”. Povestea lui Harap – Alb propune cititorului o serie largă de eroi „himerici”, care apar în acţiune în momente esenţiale.

Personajul este una dintre instanţele narative esenţiale ale textului epic. Este o individualitate (persoană) înfăţişată după realitate sau rod al ficţiunii, care apare într-o operă epică sau dramatică, fiind integrată – prin intermediul limbajului – în sistemul de interacţiuni al textului literar. Personajul poate fi definit printr-o multitudine de perspective: cea ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in