Lock

Personajele basmului

Lock

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat, pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Basmul e un gen vast […]. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni, ci și anume ființe himerice, animale… Ființele neomenești din basm au psihologia lor misterioasă. Ele comunică cu omul, dar nu sunt oameni. Când dintr-o narațiune lipsesc acești eroi himerici, n-avem de-a face cu basmul’’. (G. Călinescu, Estetica basmului)

Cerințe:

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentația (cu minimum 4 argumente/ raționamente logice/ exemple concrete) și concluzia/ sinteza.În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Rezolvare:

Basmul este o narațiune deliberat fantastică, definită ca specie a genului epic din literatura populară sau cultă, care prezintă confruntarea dintre două categorii opuse – Binele și Răul , simbolizate prin personaje pozitive și negative. Din această confruntare, Binele iese învingător, deoarece basmul propune modele de conduită, idealuri prețuite de omul din popor. Din literatura populară, specia a trecut și în literatura cultă, basmul cult exprimând viziunea artistică a unui singur creator. Dacă la origine această creație literară se comunica nemijlocit, prin viu grai, în literatura cultă oralitatea stilului este rezultatul procesului de elaborare artistică ilustrând concepția unui singur creator.

Particularitățile esențiale ale basmului cult apar la nivelul modalităților narării (dialogul dobândește pondere în cadrul narațiunii, naratorul obiectiv devine adesea complice al cititorului, renunțând la relatarea impersonală), la nivelul tiparului narativ (prin multiplicarea numărului de probe pe care trebuie să le parcurgă eroul în procesul maturizării sale) și la nivelul personajelor (care sunt învestite cu o psihologie aparte, fiind caracterizate complex și devenind, prin aceasta, memorabile). În basmul cult, mai mult decât în basmul popular „ființele neomenești… au psihologia lor misterioasă.”. „Povestea lui Harap – Alb” propune cititorului o serie largă de eroi „himerici”, care apar în acțiune în momente esențiale.

Personajul este una dintre instanțele narative esențiale ale textului epic. Este o individualitate (persoană) înfățișată după realitate sau rod al ficțiunii, care apare într-o operă epică sau dramatică, fiind integrată – prin intermediul limbajului – în sistemul de interacțiuni al textului literar. Personajul poate fi definit printr-o multitudine de perspective: cea morală (r...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in