Lock

Comentariu

Lock

Un comentariu complex al textului Povestea lui Harap-Alb trebuie să conțină toate detaliile importante despre această operă, inclusiv semnificația sintagmei „harap-alb”, dar și răspunsul la întrebarea „Cine este autorul basmului «Povestea lui Harap-Alb»?”.…

...

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul basmului „Povestea lui Harap-Alb” este foarte important să menționezi faptul că acesta nu este ales întâmplător, ci are un înțeles simbolic. Fiind alcătuit din doi termeni cu semnificații opuse, titlul dezvăluie încă de la început numele personajului principal – Harap-Alb. Așadar, în comentariul tău trebu…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a textului, trebuie să menționezi informații referitoare la tema basmului și la viziunea despre lume, aceasta din urmă influențând într-o mare măsură construcția subiectului și a personajelor.

Ținând cont că printre sursele de inspirație se numără și folclorul, este evident că tema basmului înglobează și referințe de acest gen.

De menționat ar fi și faptul că, în viziunea autorului, granița dintre real și fantastic este aproape inexistentă. Așadar, viziunea despre …

...

Rezumat pe scurt

În realizarea rezumatului e recomandat să creionezi evoluția protagonistului, precizând încercările la care este supus Harap-Alb, prin urmărirea drumului său inițiatic.

Astfel, rezumatul trebuie să conțină cele mai importante evenimente din cadrul basmului. Nu uita să menționezi personajele fabuloase care îl ajută pe erou să treacă cu bine toate probele, basmul având astfel final fericit. 

Exemplu

Având regatul la „capătul pământului” și rămas fără moștenitori, căci avea doar fete, Verde Împărat îi trimite o scrisoare fratelui său, prin care îi cere ajutorul: trimiterea unui fiu de-al său, cel mai descurcăreț și capabil să îl urmeze la tron. Punându-și la încercare fiii, craiul se îmbracă într-o piele de urs pentru a le testa curajul. Astfel, cei doi fi…

...

Caracterizarea personajelor

Un personaj important al basmului este, fără îndoială, Spânul. În realizarea caracterizării Spânului trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum și trăsăturile fizice și morale evidențiate prin intermediul acestor procedee. Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul basmului.

Exemplu

Spânul este personaj antagonist, secundar, masculin, negativ și complex prin problematica pe care o propune. Trăsăturile sale sunt conturate atât în mod direct, fiind caracterizat de către narator, prin descriere, cât și indirect, pornind de la faptele sa…

...

Relația dintre Harap-Alb și Spân

Atunci când realizezi un eseu este foarte important să ai în vedere și relația dintre personaje. Drumul pe care Harap-Alb îl parcurge are dublu rol: moștenirea tronului la curtea lui Verde Împărat și maturizarea tânărului, în special datorită relației pe care o are cu Spânul.

Maturizarea eroului nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat Spânul, „răul necesar”, care îl formează pe tânăr și îl ajută să se maturizeze, învățând din greșeli.

Nu uita că pentru a primi un punctaj satisfăcător trebuie să îți construie…

...

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă are în vedere unghiul din care sunt povestite întâmplările. În „Povestea lui Harap-Alb” evenimentele sunt povestite la persoana a III-a, iar naratorul este obiectiv.

Uneori el intervine direct în text prin opinii personale, aceste aspecte putând fi observate de-a lungul basmului. Așadar, basmul are o perspectivă nar…

...

Basm cult

„Povestea lui Harap-Alb” este un basm cult care ilustrează viziunea despre lume și creație a autorului, umanizarea personajelor, apropierea de realitate, întâmplările miraculoase și formulele tradiționale.

Viziunea autorului, dar și tematica basmului au în vedere crearea unei opere autentice în care sunt apărate și promovate valorile tradiționale, fiind evidențiate valorile pozitive.

Astfel, pentru a demonstra că „Povestea lui Harap-Alb” este un basm trebuie să ai în vedere caracterul fantastic și finalul fericit al acestuia.

Exemplu de demonstrație a faptului că Povestea lui Harap-Alb este basm cult

„Povestea lui Harap-Alb” este, ca specie literară, un basm cult, autorul fiind cunoscut. Publicat de către Ion Creangă în…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in