Comentariu

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Amintiri din copilărie” este important să menționezi perioada în care a fost publicat acest roman, dar ṣi faptul că se evocă întâmplări din realitatea autorului, pe care acesta din urmă le trece prin filtrul imaginaţiei.

Nu uita să evidenţiezi ideea că este urmărită evoluţia ṣi formarea protagonistului, opera lui Crea…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema centrală, aceasta din urmă influenţând într-o mare măsură construcţia subiectului ṣi a personajelor. Urmărind subiectul romanului ṣi ţinând cont de faptul că opera lui Creangă este un bildungsroman, putem spune că tema centrală este modelarea unei personalităţi, fiind prezentată devenirea treptată a personajului principal de-…

...

Rezumat pe capitole

În realizarea rezumatului pe capitole al operei Amintiri din copilărie e recomandat să ţii cont de faptul că textul narativ este împărţit în patru capitole, fiecare capitol având la bază diverse episoade. Astfel, rezumatul trebuie să conţină cele mai importante evenimente din cadrul fiecărui capitol. Nu uita să menţionezi faptul că naratorul din Amintiri din copilărie alege să povestească doar acele întâmplări care l-au marcat ṣi care au contribuit la formarea propriei personalităţi.

Exemplu de rezumat pe capitole

Din punct de vedere compoziţional, „Amintiri din copilărie” este compus din patru capitole, fiecare capitol cuprinzând la rândul său o serie de episoade diferenţiate tematic.

Primul capitol cuprinde episoade cunoscute precum „Caprele Irinucăi” sau „Calul Bălan”. Accentul cade asupra ṣco…

...

Nică

Personajul cel mai complex al romanului Amintiri din copilărie este, fără îndoială, Nică. În realizarea caracterizării acestuia trebuie să ai în vedere evoluţia lui de-a lungul celor patru capitole, dar ṣi principalele trăsături evidenţiate cu ajutorul metodelor de caracterizare (directă, indirectă, autocaracterizare). Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul romanului Amintiri din copilărie.

Exemplu

Nică este personajul principal, individual ṣi realist, destinul lui fiind urmărit din primii ani de viaţă până devine „holtei, din păcate!”. Trăsăturile lui Nică sunt evidenţiate atât prin caracterizare directă, cât ṣi indirectă.

Prin caracterizarea directă sunt p…

...

Apartenența la genul epic

În realizarea unui comentariu despre „Amintiri din copilărie”, un aspect important de precizat este apartenenţa acestei opere literare la genul epic. Astfel, fiind un roman, în „Amintiri din copilărie” se regăsesc trăsături specifice genului epic precum: prezenţa personajelor ṣi existenţa naratorului, acţiunea plasată într-un context spaţio-temporal, exprimarea indirectă a ideilor etc.

Nu uita că pentru a primi un punctaj satisfăcător trebuie să îţi…

...

Roman autobiografic

„Amintiri din copilărie” este un roman autobiografic întrucât are la bază aspecte din viaţa reală a autorului. Bineînţeles, romanul este o operă ficţională, prin urmare, întâmplările relatate sunt trecute prin filtrul imaginaţiei lui Creangă. Oricum, caracterul autobiografic al romanului nu poate fi contestat, evenimentele importante, toponimele, numele personajelor centrale putând fi regăsite ṣi în biografia autorului.

În plus, nararea la persoana I contribuie într-o mare măsură la sporirea credibilităţii faptelor prezentate.

Exemplu

„Amintiri din copilărie” poate fi considerat un roman autobiografic deoarece Creangă a valorificat în această luc…

...

Roman al formării

În orice comentariu despre „Amintiri din copilărie” este important să menţionezi faptul că opera lui Creangă este un bildungsroman. Conceptul de bildungsroman are în vedere oglindirea evoluţiei personajului, a formării lui.

Astfel, poţi nota faptul că lucrarea de faţă este un bildungsroman deoarece urmăreṣte „drumul iniţiatic” parcurs de Nică pe parcursul celor patru capitole, acumularea de experienţe, conturarea unei…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in