Ion Budai Deleanu

Ion Budai-Deleanu a fost un scriitor, istoric şi cărturar iluminist român.

Ion Budai-Deleanu | Opera | Materiale Liceunet

 • Țiganiada

Ion Budai-Deleanu | Opera

 1. Literatură
 • Țiganiada sau Tabăra țiganilor, Iași, I, 1875; II, 1877
 • Trei Viteji, poem satiric, 1928
 • Lingvistică
 • Temeiurile gramaticii românești, manuscris, 1812
 • Dascălul românesc pentru temeiurile gramaticii românești, lucrare neterminată, manuscris, 1957
 • Teoria ortografiei românești cu litere latinești
 • Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae, 1812
 • Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc, 1818
 • Scrieri lingvistice, 1970
 1. Lucrări istorice
 • De originibus populorum Transylvaniae
 • De unione trium nationum Transylvaniae
 • Scurte observații asupra Bucovinei, 1894
 • Hungaros ita describerem
 • Hungari vi armorum Transylvaniam non occuparunt

Ion Budai-Deleanu | Date despre autor

Data nașterii lui Ion Budai-Deleanu nu s-a stabilit cu certitudine, întrucât în anumite surse, întâlnim anul 1760, în timp ce altele susțin că scriitorul s-a născut în 1763. Corifeu al Școlii Ardelene, s-a născut la Cingău, în Comitatul Hunedoara. A fost un spirit lucid şi incisiv, alimentat de o vastă cultură clasică şi umanistă pus în slujba aspiraţiilor şi ridicării poporului său, pe care l-a iubit cu devoţiune.

Pe lângă activitatea de scriitor, Ion Budai-Deleanu a activat profesional în posturile de filolog, lingvist, istoric și jurist. Obține titlul de doctor în filosofie la Viena. Câștigă o solidă cultură umanistă și învață limbile: latină, germană, franceză și italiană. În timpul studiilor de la Viena, acesta proiectează întocmirea unui lexicon, în zece volume, pentru care culege material.

Întreaga activitate a lui Ion Budai-Deleanu a avut o semnificație deosebită, ea desfășurându-se  într-o vreme în care literatura română cultă era abia la începuturile sale. Opera literară a scriitorului reprezintă o sinteză a unor aspiraţii legitime româneşti ce durează de secole întregi, dar este plasată într-un moment eroic al trecutului naţional mai îndepărtat (în Muntenia secolului al XV-lea, pe vremea lui Vlad Ţepeş).

Personalitate culturală bine conturată, Ion Budai-Deleanu este cel mai de seamă literat al Şcolii Ardelene. Din nefericire, însă, manuscrisele sale nu au putut fi cunoscute la vremea lor decât în mică măsură. Cu toate acestea, erudiţia, interesul, opiniile şi atitudinile scriitorului ies în evidență pentru oricine intră în contact cu opera sa.

Budai-Deleanu a încetat din viață la 24 august 1820, la Liov. Pe lângă operele literare, el a lăsat moştenire şi multe scrisori lingvistice, studii de gramatică, teorii ale ortografiei româneşti, precum şi mai multe dicţionare proiectate în zece volume pentru limba română şi limbile latină, greacă, italiană, franceză şi germană. Unul dintre reprezentanţii de prestigiu al literaturii române, opera sa literară înregistrează o izbândă remarcabilă, ce depăşeşte adesea operele contemporanilor.

Produsele noastre pentru Ion Budai Deleanu