Ion Budai Deleanu

Ion Budai-Deleanu a fost un scriitor, istoric şi cărturar iluminist român.

Ion Budai-Deleanu | Materiale Liceunet

 • Țiganiada

Ion Budai-Deleanu | Opera

1. Literatură

 • Țiganiada sau Tabăra țiganilor, Iași, I, 1875; II, 1877
 • Trei Viteji, poem satiric, 1928
 • Lingvistică
 • Temeiurile gramaticii românești, manuscris, 1812
 • Dascălul românesc pentru temeiurile gramaticii românești, lucrare neterminată, manuscris, 1957
 • Teoria ortografiei românești cu litere latinești
 • Fundamenta grammatices linguae romanicae seu ita dictae valachicae, 1812
 • Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc, 1818
 • Scrieri lingvistice, 1970

2. Lucrări istorice

 • De originibus populorum Transylvaniae
 • De unione trium nationum Transylvaniae
 • Scurte observații asupra Bucovinei, 1894
 • Hungaros ita describerem
 • Hungari vi armorum Transylvaniam non occuparunt

Ion Budai-Deleanu | Date despre autor

Data nașterii lui Ion Budai-Deleanu nu s-a stabilit cu certitudine, întrucât în anumite surse, întâlnim anul 1760, în timp ce altele susțin că scriitorul s-a născut în 1763. Corifeu al Școlii Ardelene, s-a născut la Cingău, în Comitatul Hunedoara. A fost un spirit lucid și incisiv, alimentat de o vastă cultură clasică și umanistă pus în slujba aspirațiilor și ridicării poporului său, pe care l-a iubit cu devoțiune.

Pe lângă activitatea de scriitor, Ion Budai-Deleanu a activat profesional în posturile de filolog, lingvist, istoric și jurist. Obține titlul de doctor în filosofie la Viena. Câștigă o solidă cultură umanistă și învață limbile: latină, germană, franceză și italiană. În timpul studiilor de la Viena, acesta proiectează întocmirea unui lexicon, în zece volume, pentru care culege material.

Întreaga activitate a lui Ion Budai-Deleanu a avut o semnificație deosebită, ea desfășurându-se  într-o vreme în care literatura română cultă era abia la începuturile sale. Opera literară a scriitorului reprezintă o sinteză a unor aspirații legitime românești ce durează de secole întregi, dar este plasată într-un moment eroic al trecutului național mai îndepărtat (în Muntenia secolului al XV-lea, pe vremea lui Vlad Țepeș).

Personalitate culturală bine conturată, Ion Budai-Deleanu este cel mai de seamă literat al Școlii Ardelene. Din nefericire, însă, manuscrisele sale nu au putut fi cunoscute la vremea lor decât în mică măsură. Cu toate acestea, erudiția, interesul, opiniile și atitudinile scriitorului ies în evidență pentru oricine intră în contact cu opera sa.

Budai-Deleanu a încetat din viață la 24 august 1820, la Liov. Pe lângă operele literare, el a lăsat moștenire și multe scrisori lingvistice, studii de gramatică, teorii ale ortografiei românești, precum și mai multe dicționare proiectate în zece volume pentru limba română și limbile latină, greacă, italiană, franceză și germană. Unul dintre reprezentanții de prestigiu al literaturii române, opera sa literară înregistrează o izbândă remarcabilă, ce depășește adesea operele contemporanilor.

Produsele noastre pentru Ion Budai Deleanu

 • ȚiganiadaLimba și literatura română

  „Țiganiada” este o operă alegorică scrisă de către Ion Budai Deleanu în anul 1812, însă publicată abia în 1925. Textul este considerat de către criticii literari români drept capodopera literară a ilu (…)