Paralelă Joc secund

Următorul material te va ajuta să redactezi un eseu în care să realizezi o paralelă între poeziile „Riga Crypto și lapona Enigel” și „Joc secund”, ambele scrise de Ion Barbu.  

Eugen Lovinescu definea modernismul ca o „mișcare literară ieșită din contactul mai viu cu literaturile occidentale și, îndeosebi, cu literatura franceză”, accentuând ideea că este vorba despre contactul cu literaturile occidentale de după 1880. La baza acestui proces de modernizare a literaturii române stă principiul sincronismului (principiul care asigură dinamica fenomenelor culturale și sociale ale secolului al XX-lea românesc).

În sens restrâns, conceptul de modernism a fost asociat mișcării literare constituite la sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul unor poeți de origine portugheză, precum Ruben Dario și Antonio Machado; notele sale definitorii sunt „o estetică a sincerității” și „un simbolism muzical verlainian” (Irina Petraș) În sens larg, modernism înseamnă apariția formelor inovatoare în planul creației artistice, forme care se opun, de regulă, tradiției (tradiționalismului); din această perspectivă, toate curentele literare care au dominat începutul și prima jumătate a secolului al XX-lea fac parte din modernism: simbolismul, expresionismul, suprarealismul, futurismul, dadaismul, imagismul. „Pot fi denumite drept moderniste, aparținând modernismului, totalitatea mișcărilor ideologice, artistice și literare, care tind, în forme spontane sau programate, spre ruperea legăturilor cu tradiția prin atitudini anticlasice, antiacademice, antitradiționale, anticonservatoare, de orice speță, repulsie împinsă până la negativism radical”. (Adrian Marino)

Ion Barbu este unul dintre poeții români interbelici care au inovat spectaculos la nivel prozodic, formal și la nivelul conținutului poezia. Întreaga sa operă stă sub semnul modernismului. Tudor Vianu vorbește despre mai multe etape în evoluția lirismului barbian: etapa parnasiană, în care se remarcă preocuparea pentru perfecțiunea formală, cultivarea anumitor simboluri și detașarea de conținut a eului liric; etapa baladică și orientală depășește caracterul abstract al primelor poeme, orientându-se spre elemente de mit și de legendă balcanică; etapa ermetică, în care se revine la perfecțiunea clasică a formei și se abstractizează mesajul poetic.

Riga Crypto și lapona Enigel se încadrează în a doua etapă a creației lui Ion Ba...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in