Tema și viziunea despre lume

Dacă vei primi cerința de a scrie un eseu despre tema și viziunea despre lume în poezia Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu, informațiile pe care le găsești pe această pagină îți vor fi de ajutor. Totodată textul de aici a fost construit ca rezolvare a cerinței de a scrie un eseu de 2 – 3 pagini, în care să să prezinți tema şi viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu, regăsită în subiectul 3, publicat în data de 30.06.2014 (sesiunea iunie - iulie 2014), pentru profilul uman.

„De asemenea, putem spune că viziunea modernistă a autorului se află în strânsă legătură cu posibilităţile de interpretare a textului poetic. Astfel, observăm faptul că poezia se pretează unor interpretări multiple, trăsătură specifică textelor moderniste. Interpretarea multiplă este facilitată de caracterul alegoric al poeziei, personajele fiind nişte măşti în spatele cărora se ascund idei abstracte, precum opoziţia dintre materie şi aspiraţia spre absolut. Chiar şi titlul baladei anticipează aceste relaţii de opoziţie prin menţionarea personajelor principale, nişte fiinţe care aparţin unor lumi opuse: riga Crypto – reprezentant al regnului vegetal – şi lapona Enigel – reprezentantă a umanităţii. Crypto, «regele-ciupearcă», trăieşte într-un mediu umed, umbros spre deosebire de lapona Enigel care, venind din zonele nordice acoperite de zăpadă, tinde înspre soare şi lumină. Diferenţele vizibile la nivelul concret (umbră/lumină) sunt dublate de diferenţe identificabile la nivelul abstract (instinct/raţiune), acest lucru ambiguizând textul poetic. Fiind o operă modernistă, poemul barbian nu expune semnificaţiile, ci le ascunde, descifrarea lor fiind sarcina cititorilor.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in