Lock

Comentariu

Lock

Citește în întregime această pagină pentru a vedea cum trebuie structurat un comentariu al poemului „Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu și care sunt informațiile pe care trebuie să le reții despre această ope…

...

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Riga Crypto și lapona Enigel” trebuie să ai în vedere relația dintre personaje, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului.

De asemenea, este bine să menționezi faptul că viziunea barbiană poartă amprenta etapei baladic-orientale, poezia amintită fiind produsul îmbinării ingenioase a concepțiilor moderniste cu un romantism de inspirație medievală, acesta din urmă fiind specific etapei de creație în care se încadrează poemul.

Prin urmare, poți spune că „Riga Crypto și lapona Enigel” oglind…

...

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Riga Crypto și lapona Enigel” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei deoarece aflăm prin intermediul titlului faptul că relația dintre cele două personaje stă la baza înțelegerii textului poetic. 

Exemplu

Titlul baladei anticipă relațiile de opoziție pe care este construită poezia prin menționarea personajelor principale, niște ființe care aparțin unor lumi opu…

...

Secvențe poetice

Secvențele lirice ale poeziei barbiene sunt părțile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând ambele părți din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitet, metaforă, antiteză etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Barbu.

De asemenea, vei observa relația de simetrie între incipit și final, dar și relațiile de opoziție care stau la baza textului poetic. Simbolul este un alt procedeu artistic prezent în poezia barbiană, acesta presupunând utilizarea numelui unui obiect concret pentru a ascunde o idee abstractă (în poezie, soarele simbolizează aspirația omului spre absolut). În acest…

...

Versificație

Analizând elementele de versificație, te vei referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „Riga Crypto și lapona Enigel”. Astfel, vei observa faptul că poemul are la bază douăzeci și șapte de strofe, acestea nefiind, însă, alcătuite din același număr de versuri.

Măsura variază de la 5 la 9 silabe, ritmul este interior, iar rima nu este nici ea constantă, predominând rima încrucișată și cea împerecheată. Modernismul barbian își pune amprenta asupra elementelor de versificație, subordonându-…

...

Apartenența la modernism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei barbiene vei observa faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia modernismului. Dacă în introducere este esențial să numești curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este important să evidențiezi amprenta modernismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Tema condiției omului supus limitelor impuse de destin, multiplele interpretări la …

...

Apartenența la specie

Având subtitlul „baladă”, „Riga Crypto și lapona Enigel” este o reinterpretare modernă a acestei specii literare. Ion Barbu realizează o versiune modernă a baladei, abordând tema autodepășirii motivată de iubire prin intermediul unei alegorii. Așadar, sub pretextul dragostei care se naște între două ființe aparținând unor regnuri diferite (vegetal - riga Crypto și animal - lapona Enigel), Ion Barbu creează un „luceafăr întors”, reprezentând tragedia celui limitat de propria condiție.

Exemplu

Opera prezintă trăsăturile unei balade…

...

Influențe romantice

Având în vedere faptul că poezia face parte din ciclul baladic-oriental, viziunea autorului este, în această etapă a creației sale, influențată de romantism. De aceea, într-un comentariu al acestei poezii este necesar să menționezi nu doar faptul că textul poetic aparține modernismului interbelic, ci și caracterul romantic al acestuia.

De asemenea, trăsăturile romantice identificate la nivelul poeziei trebuie susținute cu argumente, mai exact, cu exemple relevate din text. Folosirea antitezei, prezența menestrelului, iubirea imposibilă dintre două ființe diferite, amestecul genurilor, sunt doar câteva dovezi ale influenței romantismului asupra textului barbian.

Exemplu

Dialogul oniric dintre riga Crypto și lapona Enigel amintește de „Luceafărul”, mai exact, de dialogul astrului eminescian cu fata de împărat. Numit chiar de autor „Luceafăr întors”, poemul „Riga Crypto și lapona Enigel” prezi…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in