Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Oul dogmatic” este important să menționezi apartenența acesteia la un anumit curent literar. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale despre autor, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia „Oul dogmatic” a fost scrisă de Ion Barbu în anul 1925, fiind publicată apoi în revista „Cetatea literară” (1926). Mai târziu,…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Oul dogmatic”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâ…

...

Tema poeziei

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Oul dogmatic”, avem de-a face cu teme interconectate, ce reliefează viziunea complexă despre lume și viață a lui Ion Barbu.

Exemplu

Tema poeziei este contemplarea relației dintre creator și creația…

...

Semnificația versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii acesteia, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă (ori secvență poetică). Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare. Nu uita să agrumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia conține patru secvențe poetice distincte. În prima parte se produce disocierea celor două simboluri opuse, dar care încorporează aceeași imagine de b…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Ion Barbu în versurile poeziei „Oul dogmatic” se distinge în literatura română prin concizie și ermetism. Poezia barbiană este o încercare de contopire a științei exacte (matematica, geometria) cu arta poeziei. Concepția poetică a lui Barbu este aceea că „poezia este o prelungir…

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâi singular, verbe la persoana întâi singular, adresare directă prin pronume și verbe la persoana a doua singular, cazul vocativ, mărci lexico-gramaticale specific…

...

Artă poetică

Arta poetică este un concept ce desemnează un set de reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, dinspre prozodie, figuri de stil, compoziție, stilistică –, în funcție de doctrinele și dogmele curentului literar căruia îi aparține opera în cauză. În argumentarea cum că…

...

Poezie modernistă

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Oul dogmatic” la curentul literar modernist, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. După ce te-ai familiarizat bine cu trăsăturile curentului modernist, aplică aceste cunoștințe în lucrarea analizată și nu uita să exemplifici cu pasaje din t…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Oul dogmatic” poți apela fie la o opinie a unui critic literar, fie la reluarea unor idei-cheie pentru a rezuma principalele observații privitoare la textul analizat. Accentul va cădea pe cerința pri…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in