Trăsături

Matematician ca formație intelectuală, Ion Barbu impune o nouă viziune poetică în lirica modernistă, el refuzând poezia leneșă și optând pentru poezia pură, prin care transpune în spațiul creației o realitate esențializată în forma ideilor.

Trăsături specifice

Poezia se intelectualizează, caracterizându-se prin expresivitate și ambiguitate. Se folosesc simboluri și metafore dificil de explicat, ori structuri sintactice care solicită cititorului să caute îndelung calea de acces către ideea poetică, datorită prezenței inversiunilor, structurilor eliptice și a dislocărilor de frază. Limbajul ermetic este plin de neologisme și termeni matematici, care fac și mai dificilă înțelegerea textului.

Apariție

După 1930, an în care este publicat volumul „Joc secund”, lirica barbiană devine ermetică, remarcându-se prin tendința de încifrare, de ascundere a sensului. Caracteristicile poeziilor din această perioadă sunt evidențiate de versurile cu care se deschide volumul, versuri ce constituie o adevărată artă poetică în care se definește modernismul barbian.

Titlu

Cuvântul joc sugerează faptul că poezia, în ciuda muncii dificile a artistului, nu este altceva decât o combinație de cuvinte, liberă de orice constrângeri, un joc plin de fantezie, care-l transformă pe artist într-un adevărat homo ludens. În acest context, jocul secund devine o expresie a poeziei ermetice, în care cuvintele capătă sensuri figurate, ascunzând în forma unor idei pure aspecte esențiale ale realității.

Tema și tipul de lirism

Tema poeziei este așadar, relația dintre creator și creație, versurile reprezentând o adevărată meditație în acest sens. Textul este o descriere în care se prezintă trăsăturile poeziei ermetice, insistându-se asupra muncii dificile a artistului, dar și asupra sentimentului de satisfacție spirituală...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in