Trăsături

Matematician ca formaţie intelectuală, Ion Barbu impune o nouă viziune poetică în lirica modernistă, el refuzând poezia leneşă și optând pentru poezia pură, prin care transpune în spaţiul creaţiei o realitate esenţializată în forma ideilor.

Trăsături specifice

Poezia se intelectualizează, caracterizându-se prin expresivitate şi ambiguitate. Se folosesc simboluri şi metafore dificil de explicat, ori structuri sintactice care solicită cititorului să caute îndelung calea de acces către ideea poetică, datorită prezenţei inversiunilor, structurilor eliptice și a dislocărilor de frază. Limbajul ermetic este plin de neologisme şi termeni matematici, care fac şi mai dificilă înţelegerea textului.

Apariţie

După 1930, an în care este publicat volumul „Joc secund”, lirica barbiană devine ermetică, remarcându-se prin tendinţa de încifrare, de ascundere a sensului. Caracteristicile poeziilor din această perioadă sunt evidenţiate de versurile cu care se deschide volumul, versuri ce constituie o adevărată artă poetică în care se defineşte modernismul barbian.

Titlu

Cuvântul joc sugerează faptul că poezia, în ciuda muncii dificile a artistului, nu este altceva decât o combinaţie de cuvinte, liberă de orice constrângeri, un joc plin de fantezie, care-l transformă pe artist într-un adevărat homo ludens. În acest context, jocul secund devine o expresie a poeziei ermetice, în care cuvintele capătă sensuri figurate, ascunzând în froma unor idei pure aspecte esenţiale ale realităţii.

Tema și tipul de lirism

Tema poeziei este aşadar, relaţia dintre creator şi creaţie, versurile reprezentând o adevărată meditaţie în acest sens. Textul este o descriere în care se prezintă trăsăturile poeziei ermetice, insistându-se asupra muncii dificile a artistului, dar şi asupra sentimentului de satisfacţie spirituală...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in