Paralelă Riga Crypto și lapona Enigel

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate, aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

Cerințe:

- precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice, teme/ motive, ipostaze ale eului liric, specificul imaginilor artistice, inovaţii stilistice/ prozodice etc.);

- prezentarea comparativă a temelor şi a simbolurilor centrale, exploatate în textele alese;

- relevarea, prin comparaţie, a două particularităţi de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii;

- exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice, din

perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Rezolvare:

Eugen Lovinescu definea modernismul ca o „mişcare literară ieşită din contactul mai viu cu literaturile occidentale şi, îndeosebi, cu literatura franceză”, accentuând ideea că este vorba despre contactul cu literaturile occidentale de după 1880. La baza acestui proces de modernizare a literaturii române stă principiul sincronismului (principiul care asigură dinamica fenomenelor culturale şi sociale ale secolului al XX-lea românesc).

În sens restrâns, conceptul de modernism a fost asociat mişcării literare constituite la sfârşitul secolului al XIX-lea, în jurul unor poeţi de origine portugheză, precum Ruben Dario şi Antonio Machado; notele sale definitorii sunt „o estetică a sincerităţii” şi „un simbolism muzical verlainian” (Irina Petraş) În sens larg, modernism înseamnă apariţia formelor inovatoare în planul creaţiei artistice, forme care se opun, de regulă, tradiţiei (tradiţionalismului); din această perspectivă, toate curentele literare care au dominat începutul şi prima jumătate a secolului al XX-lea fac parte din modernism: simbolismul, expresionismul, suprarealismul, futurismul, dadaismul, imagismul. „Pot fi denumite drept moderniste, aparţinând modernismului, totalitatea mişcărilor ideologice, artistice şi literare,care tind, în forme spontane sau programate, spre ruperea legăturilor cu tradiţia prin atitudini anticlasice, antiacademice, antitradiţio...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in