Paralelă Riga Crypto și lapona Enigel

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate, aparținând direcției moderniste/ modernismului (același autor sau autori diferiți). În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

Cerințe:

- precizarea a două trăsături semnificative pentru direcția modernistă (de exemplu: principii estetice, teme/ motive, ipostaze ale eului liric, specificul imaginilor artistice, inovații stilistice/ prozodice etc.);

- prezentarea comparativă a temelor și a simbolurilor centrale, exploatate în textele alese;

- relevarea, prin comparație, a două particularități de compoziție și de limbaj ale celor două poezii;

- exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice, din

perspectiva apartenenței la direcția modernistă.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Rezolvare:

Eugen Lovinescu definea modernismul ca o „mișcare literară ieșită din contactul mai viu cu literaturile occidentale și, îndeosebi, cu literatura franceză”, accentuând ideea că este vorba despre contactul cu literaturile occidentale de după 1880. La baza acestui proces de modernizare a literaturii române stă principiul sincronismului (principiul care asigură dinamica fenomenelor culturale și sociale ale secolului al XX-lea românesc).

În sens restrâns, conceptul de modernism a fost asociat mișcării literare constituite la sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul unor poeți de origine portugheză, precum Ruben Dario și Antonio Machado; notele sale definitorii sunt „o estetică a sincerității” și „un simbolism muzical verlainian” (Irina Petraș) În sens larg, modernism înseamnă apariția formelor inovatoare în planul creației artistice, forme care se opun, de regulă, tradiției (tradiționalismului); din această perspectivă, toate curentele literare care au dominat începutul și prima jumătate a secolului al XX-lea fac parte din modernism: simbolismul, expresionismul, suprarealismul, futurismul, dadaismul, imagismul. „Pot fi denumite drept moderniste, aparținând modernismului, totalitatea mișcărilor ideologice, artistice și literare, care tind, în forme spontane sau programate, spre ruperea legăturilor cu tradiția prin atitudini anticlasice, antiacademice, antitradiționale, anticonservatoare, de orice speță, r...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in