Comentariu literar

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Concert din muzică de Bach” este important să menționezi curentul cultural căruia îi aparţine romanul – modernismul –, dar și puternicul său caracter psihologic. De asemenea, este esenţial să evidențiezi în introducere importanța pe care acest roman o are pentru literatura românească, fiind unul dintre primele romane psihologice ale perioadei interbelice. Aici poți menționa temele abordate și perspectiva narativă utilizată de autoare.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Concert din muzică de Bach”, publicat de Hortensia Papadat-Bengescu în anul 1927, este al doilea roman din ciclul Hallipilor, continuând povestea începută în „Fecioarele despletite” (1925). Acesta este un roman modern, realist, de analiză psi…

...

Semnificația titlului

Titlul romanului „Concert din muzică de Bach” anunță în mod simplu și direct un eveniment ce urmează a fi prezentat în roman. În ciuda aparențelor, acest titlu simplu este totuși bogat în semnificații. Poți menționa importanța sa pentru toate personajele din roman, concertul fiind un prilej de dobândire sau afirmare a unui statut…

...

Tema romanului

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la temă, aceasta influenţând într-o mare măsură construcţia subiectului ṣi a personajelor. Poți menționa ca teme principale arivismul și parvenitismul ca mijloace de ascensiune socială, snobismul tinerei burghezii românești și explorarea limitelor psihicului uman.

Exemplu

Temele majore abordate de Hortensia-Papadat Bengescu în acest roman sunt inspirate din mediul citadin al Bucureștilor vremii și din viața burgheziei românești a perioadei interbelice. Romanul este un portret al noii burghezii, o clasă tânără, recent îmbogățită, fără tradiția și bunul gust al burgheziei clasice. De asemenea, sun…

...

Rezumat pe scurt

Acțiunea romanului „Concert din muzică de Bach” este structurată în 18 capitole, însă atunci când dorești să realizezi un rezumat pe scurt al acesteia, te poți concentra mai degrabă pe cele trei planuri narative principale: viața casei Rim, a casei Drăgănescu și a casei prințului Maxențiu. Poți trece în revistă triunghiurile conjugale care se formează și modul în care evoluează pe parcursul narațiunii.

Exemplu de scurt rezumat pentru Concert din muzică de Bach

Acțiunea romanului „Concert din muzică de Bach” continuă povestea clanului Hallipa început în „Fecioarele despletite”. Acțiunea este organizată pe trei planuri narative urmărind evoluția a trei case respectabile: casa Rim, casa prințului Maxențiu și casa Drăgănescu.

Acest roman surprinde intervenția unui al treilea personaj în viețile acestor cupluri, formându-se trei triunghiuri conjugale: triunghiul Lina-doctorul Rim-Sia, triunghiul Lică-Ada Razu-Maxențiu și triunghiul Elena Drăgănescu-George Drăgănescu-Marcian. Toate aceste căsătorii s-au realizat din motive superficiale: Lina a dorit un statut social superior, oferindu-i în schimb doctorului Rim un post la universitate; Ada Razu, deși are o avere frumoasă de pe urma afacerilor cu făină, își dorește și ea un statut nobil, căsătorindu-se cu prințul Maxențiu, a cărui situație financiară era tot mai precară, având la rândul lui nevoie de ajutor; Elena se căsătorește cu Drăgănescu pentru a se răzbuna pe prințul …

...

Caracterizarea personajelor

„Concert din muzică de Bach” este un roman modern, psihologic, astfel că analiza psihologică a personajelor depășește ca importanță conținutul epic al operei. Caracterizarea personajelor principale ale romanului este, așadar, esențială în elaborarea unui comentariu asupra operei. În realizarea caracterizării personajelor trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum ṣi trăsăturile fizice ṣi morale evidenţiate prin intermediul acestor procedee.

Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul romanului.

Exemplu

Lică Trubadurul (Vasile Petrescu), fost plutonier, „haiduc al orașului” este membru al familiei Hallipa, fiind fratele Lenorei. În ciuda legăturilor de sânge dintre aceștia, orice contact social este întrerupt, Lică fiind catalogat drept oaia neagră a familiei din cauza comportamentului său ușurat…

...

Roman modern

Romanul „Concert din muzică de Bach” este un roman modern caracterizat de Eugen Lovinescu drept un „deschizător de drumuri”. Această secțiune a comentariului este, așadar, foarte importantă. Poți argumenta apartenența sa la curentul literar modernist făcând apel la modul de construcție a acțiunii și la tehnicile narative aplicate de autoare.

Exemplu

„Concert din muzică de Bach” este un roman modern, realist, psihologic, criticii literari considerându-l cel mai bun roman al Hortensiei Papadat-Bengescu. Romanul a fost publicat în anul 1927, perioada interbelică fiind perioada istorică în care ia naștere romanul modern român.…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre romanul „Concert din muzică de Bach” te poți folosi de opinia unui critic literar sau poți relua o idee care ar putea rezuma principalele tale observaţii. De asemenea, poți scoate în e…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in