Comentariu

...

Tema

Identificarea temei poeziei este relevantă pentru receptarea viziunii poetice a autorului. Aceasta se realizează având în vedere motivele literare exprimate în text, mesajul versurilor și atmosfera transmisă. În acest caz, vom menționa tema dedicată credinței autorului în limba română.

Exemplu

Poezia „În limba ta” are ca temă principală limba română pe care poetul o cântă ca pe-o doină. Tema este evidențiată de portretul pe care autorul îl face l…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este o parte importantă a eseului deoarece aceasta sugerează viziunea despre lume a autorului, sentimentele eului liric și mesajul transmis de acesta. Interpretarea versurilor se face pe baza limbajului artistic utilizat, a figurilor de stil și a imaginilor artistice folosite. În această analiză vom urmări sensurile cuvintelor caracterizate de ambiguitate ale autorului.

Exemplu

Prima strofă a poeziei separă două universuri afective tangibile, două „culturi emoționale”, care se contopesc în sufletul fiecărui om în parte. Acestea fac trimitere, printr-un complex metaforic ce constituie întreaga strofă, la propria personalitate, care e unică, și la elementul-cheie ce leagă fiecare individ de restul lumii: puterea de a simți. Diferența dintre cele două universuri este tocmai modul de …

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Limbajul poetic este, de asemenea, un element care sugerează viziunea autorului. Acesta este și o dovadă a apartenenței operei la un anumit curent, în cazul nostru, la curentul postmodernist. Prin intermediul procedeelor artistice, a figurilor de stil, vom putea, deci, identifica ideile, gândurile și sentimentele eului liric, care vor demonstra viziunea despre lume a autorului exprimată în textul dat.

Exemplu

Limbajul poetic evidențiat în poezia „În limba ta” este unul caracterizat de insolitul metaforei. Poezia abundă în…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in