Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Umbra lui Mircea. La Cozia” este important să menționezi apartenența acesteia la un anume curent literar, precum și specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/ temele poeziei, precum și data publicării.…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Umbra lui Mircea. La Cozia”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul poeziei este important și trebuie analizat!

Exemplu

Titlul poeziei cuprinde două sintagme: „Umbra lui Mircea.” și …

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Umbra lui Mircea. La Cozia”, avem de-a face cu o temă istorică, referitoare la trecutul glorios al Țării Românești. Aici poți accesa eseul nos…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei Umbra lui Mircea. La Cozia dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în textul Umbra lui Mircea. La Cozia!

Exemplu de interpretare a versurilor

Prima strofă introduce cititorul în contextul poetic, caracterizat de o întunecime solemnă („Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate”). 

Strofa a patra oferă un indiciu privind motivul pentru care „umbra” apare. Aceasta are un mesaj de transmis, sub forma unui ordin. Adresarea directă a poetului se f…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Alexandrescu în versurile poeziei „Umbra lui Mircea. La Cozia” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Astfel, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului poetic. 

Exemplu

Limbajul artistic se remarcă prin gravitatea tonalității sale, iar versurile ample contribuie la sporirea acestui efect. Imaginile vizuale se realizează în cea de-a doua strofă pr…

...

Elemente romantice

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Umbra lui Mircea. La Cozia” la curentul literar romantic, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Apărut ca reacție la clasicism, romantismul condamnă convenționalismul și rigiditatea acestuia, reprezentând, la vremea respectivă, un curent literar revoluționar. 

Exemplu

Apartenența la romantism a acestei opere se motivează în primul rând prin tema aleasă. Fiind vorba despre o temă cu caracter istoric, ea se clasifică în rândul operelor romantice, în cadrul cărora se regăsesc adesea teme istorice. Astfel, devin posibile varii procedee artistice romantice, precum întoarcerea în trecut și realizarea antitezei trecut-prezent. Grigore Alexandrescu a prel…

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâ…

...

Motive literare

Motivul literar constă într-un simbol, o idee, o imagine, toate fiind reluate sau subliniate cu insistență - Umbra lui Mircea. La Cozia. Acestea contribuie la definirea mesajului unei opere literare. Ele pot denumi obiecte, cifre, sentimente, culori, acțiuni/situații arhetipale, personaje, modele mitice sau aforisme.

De reținut: motivul literar cen…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este un text prin excelență romantic, prin tema istorică aleasă, precum și prin evidențierea trecutului istoric glorios al româ…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Umbra lui Mircea. La Cozia” poți apela fie la o opinie a unui critic literar, fie la reluarea unor idei-cheie pentru a rez…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in