Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre fabula „Iepurele, ogarul și copoiul” este important să menționezi faptul că autorul acesteia s-a remarcat de-a lungul carierei scriitoricești prin fabulele sale. Este întotdeauna de apreciat dacă știi data publicării textelor studiate.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Scriitorul Grigore Alexandrescu s-a remarcat în cadrul…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul fabulei, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. De obicei, titlul este ales astfel încât să fie deosebit de sugestiv privind tema operei. În acest caz, însă, el este pur enunțiativ. 

Exemplu

Titlul („Iepurele, ogarul și copoiul”) are ca…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul fabulei „Iepurele, ogarul și copoiul” este vorba cu precădere despre tema dreptății părtinitoare ca rezultat al unui sistem juridic defectuos și corupt.

Exemplu

Tema acestei fabule este sati…

...

Rezumat pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului fabulei Iepurele, ogarul și copoiul ținând cont de structura sa, și accentuând cele mai importante elemente. Astfel, în redactarea acestui rezumat pe scurt vei stabili cu atenție întâmplările-cheie petrecute de-a lungul acțiunii romanelor.

Exemplu de rezumat pe scurt

Incipitul operei Iepurele, ogarul și copoiul se situează în contextul timpului nedeterminat, exprimat prin adverbul „odată” („Iepurele odată/ Fu tras la judecată/ De un ogar”). Copoiul (instanţa judecătorească) obişnuieşte să dea sentinţe definitive, fără posibilitatea recursului: „În tufe atuncea prezida / Copoiul, şi sentinţe fără apel el da”. 

Pe un ton pompos, adresându-se copoiului, og…

...

Personaje

În cadrul fabulei „Iepurele, ogarul și copoiul” avem de-a face cu personaje puține, dar bine individualizate. În redactarea caracterizărilor vei avea în vedere stabilirea tipologiei personajelor, precum și modalitățile de caracterizare a acestora (directă/indirectă). Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul fabulei.

Exemplu

Personajele fabulei sunt puține la număr. În acest caz, este vorba despre trei personaje: iepurele, ogarul și copoiul. Întrucât sunt personaje eponime, alegorice, ele reprezintă simboluri ce ascund diverse semnificații. Pe seama ogarului și a copoiului este pusă corupția, dreptatea fiind abordată în manieră părtinitoare. Iepurele reprezin…

...

Fabulă

Înainte de a formula demonstrația cum că o anume operă literară este o fabulă, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acesteia. Pentru a demonstra apartenența textului „Iepurele, ogarul și copoiul” la specia fabulei, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea prezenței trăsăturilor specifice.

Exemplu

Ca specie a genului epic, fabula este o operă scrisă în versuri, uneori în proză, care pune anumite năravuri omenești pe seama unor animale sau obiecte însuflețite. Acțiunea fabulei…

...

Narator

Perspectiva narativă reprezintă poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile, întâmplările narate și se află în relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului. Aceasta include relația autorului cu întâmplările respective, fiind în strânsă legătură cu tipul de narator prezen…

...

Poezie epică

Demonstrația cum că o anume operă literară aparține genului epic se face conform definiției acestuia. Astfel, opera epică este opera literară scrisă în versuri sau proză în care autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor. Opera epică poate fi narată, iar acțiunea poate fi împărțită pe momentele subiectului. Modul de expunere principal este narațiunea, aceasta fiind însoțită de dialog.

Exemplu

Fabula „Iepurele, ogarul și copoiul” este o operă epică, întrucât naratorul își exprimă în mod indirect sentimentele, gândurile și ideile, cu ajutorul personajelor și al acțiunii. Astfel, morala fabulei, reprezentând gândurile…

...

Alegorie

Pentru a demonstra că o operă literară este o alegorie, trebuie să aduci argumente, bazându-te pe definiția acesteia. Așadar, alegoria este un procedeu stilistic ce facilitează transmiterea mesajelor și a simbolurilor către cititor. Altfel spus, aceasta este asemenea unei metafore ce permite un transfer din planul abstract al gândirii, într-un plan de suprafață.

Exemplu

Fabula „Iepurele ogarul și copoiul” este o povestire alegorică.…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in