Predicatul

Ce este predicatul?

Predicatul este partea principală de propoziție care indică acțiunea făcută de către subiect. Astfel, însuși sensul unei propoziții și existența ei depind de predicat, drept pentru care analiza unei propoziții începe mereu cu identificarea acestuia. Această parte de propoziție indică fie o acțiune, fie o trăsătură, fie o stare a subiectului.

Întrebările la care răspunde predicatul sunt următoarele:

 • Ce face?
 • Cine este?
 • Ce este?
 • Cum este?

Exemple:

Iulia pleacă bucuroasă în excursie.

Acest apartament este spațios.

Clasificarea predicatelor

În funcție de tipul de verb prin care este exprimat, predicatul poate fi:

 1. Predicat verbal

Acest tip de predicat indică fie o acțiune, fie o stare a subiectului. Verbul prin care se exprimă predicatul verbal se poate regăsi într-o propoziție la toate cele trei diateze: activă, pasivă și reflexivă. Predicatul verbal este exprimat, de regulă, printr-un verb cu înțeles de sine stătător, răspunzând la întrebarea: ce face?

Exemple:

Anca citește o carte. – Ce face Anca?

Anca citește o carte și bea ceai.

Observații:

 • Verbul a fi nu este mereu un verb predicativ, astfel încât el poate contribui și la formarea predicatului nominal. Pentru ca a fi să formeze predicat verbal, el trebuie să se regăsească într-o propoziție cu unul dintre următoarele sensuri: a se găsi, a se afla, a exista, a avea loc, a proveni, a se întâmpla, a se împlini, a costa, a merge, a hoinări, a călători, a dura.

 • În construcțiile de tipul „Mi-e dor”, „Mi-e sete”, „E vară” etc., verbul „a fi” îndeplinește funcția sintactică de predicat verbal, iar substantivul sau pronumele care îl însoțește va fi, la rândul lui, subiect.

 • Anumite adverbe predicative nu necesită lângă ele verbul copulativ „a fi”, îndeplinind singure funcția de predicat verbal. Acestea sunt: poate, firește, pesemne, fără doar și poate, desigur.

Exemplu: Firește / că el vorbește cu tatăl meu.

Predicatul verbal exprimat parțial și cel neexprimat

În unele fraze, predicatul se cunoaște dintr-o propoziție anterioară, siuație în care avem de-a face cu predicat subînțeles. În cele mai multe cazuri, predicatul subînțeles se regăsește în dialoguri.

Exemple:

- Cu cine ai călătorit? - Cu Andrei.

Bogdan se îmbracă pentru călătorie; / Andreea, și ea. (se îmbracă – predicat subînțeles în cea de-a doua propoziție)

Există situații în care predicatul se deduce din ceea ce indică verbul exprimat într-o propoziție precedentă sau adverbul care se găsește în aceeași propoziție.

Exemplu:

- Astăzi ninge.

- Repede afară la joacă!

 1. Predicat nominal

Acest tip de predicat este exprimat printr-un verb care nu are înțeles de sine stătător. Spre deosebire de cel verbal, predicatul nominal exprimă o caracteristică a subiectului și nu o acțiune a acestuia.

Formula de construcție a predicatului nominal este următoarea: verb copulativ (la un mod personal) + nume predicativ (fie simplu, fie multiplu). Cel mai des întâlnit verb copulativ în formarea unui predicat nominal este a fi.

Exemplu: Băiatul este leneș.

Numele predicativ reprezintă o componentă importantă a predicatului nominal, exprimând o trăsătură a subiectului. Prin aceasta, el califică subiectul (ce este?, cum este?), îl clasifică și îl identifică (cine este?). Astfel, numele predicativ oferă verbului copulativ sensul care îi lipsește acestuia.

Exemplu: Apa este de băut. (este – verb copulativ; de băut – nume predicativ)

Numele predicativ poate fi:

 1. Simplu – când este format dintr-un singur termen

Exemplu: Fata este harnică.

 1. Multiplu – când se compune din mai mulți termeni.

Exemplu: Fata este harnică și inteligentă.

Poziția predicatului în cadrul unei propoziții

Într-o propoziție, predicatul se poate afla fie la începutul, la mijlocul sau la finalul acesteia, neavând un loc bine determinat.

Exemple:

Fata citește o carte.

Citește cartea cu atenție.

În camera ei, fata citește.

Părțile de vorbire prin care se exprimă predicatul

Predicatul poate fi exprimat prin:

 • verb (la mod personal)

Atletul aleargă în fiecare zi.

 • locuțiune verbală

Leneșul taie frunze la câini cât e ziua de lungă.

 • verb copulativ

Andreea este o fată înțeleaptă.

 • adverb predicativ

Desigur / că vom participa la concurs.

 • locuțiune adverbială predicativă

Fără doar și poate / că vom participa la concurs.

 • interjecție predicativă

Deodată, pisica hop! pe masă.

Numele predicativ poate fi exprimat prin:

 • adjectiv în cazul nominativ

 • propriu-zis: Andrei este leneș.

 • provenit din verb la participiu sau gerunziu

Cerul pare înnorat.

Rana războinicului este sângerândă.

 • locuțiune adjectivală

Ei sunt cu picioarele pe pământ.

 • substantiv aflat într-unul din următoarele cazuri:

 • nominativ

Bogdan este fratele meu.

 1. acuzativ cu prepoziție

Bluza este de mătase.

 1. dativ cu prepoziție

Cristian este asemenea fratelui său.

 1. genitiv cu prepoziție

Eu sunt contra violenței domestice.

 • locuțiune substantivală

Gătitul este o bătaie de cap.

 • pronume aflat într-unul din următoarele cazuri:

 • nominativ: Mama a rămas aceeași.

 • acuzativ însoțit de prepoziție: Darurile sunt de la ai ei.

 • dativ însoțit de prepoziție: Copilul este asemenea alor săi.

 • genitiv însoțit de prepoziție: Cetățenii au fost contra candidatului la primărie.

 • numeral cu valoare substantivală într-unul din următoarele cazuri:

 • nominativ: Prietenii mei sunt cei patru de acolo.

 • acuzativ cu prepoziție: Felicitarea este de la cei doi.

 • dativ cu prepoziție: Fata este asemenea celor doi.

 • genitiv cu prepoziție: Votul a fost contra celor trei.

 • verb la unul dintre următoarele moduri:

 • infinitiv

Scopul ei este de a-i ajuta pe ceilalți.

 1. supin

Exemplul lui este de urmat.

 •  locuțiune verbală la unul dintre următoarele moduri:

 • infinitiv

Dorința ei este de a o scoate la capăt.

 1. supin

Comportamentul ei este de băgat de seamă.

 • adverb

 • în construcții personale: Situația este astfel.

 • în construcții impersonale: Este rău că amâni examenul.

 • locuțiune adverbială

Este cu putință ca ea să se răzgândească.

 • interjecție

E vai de ea.

Acordul predicatului cu subiectul

Atât în cazul predicatului verbal, cât și în cel al verbului copulativ care contribuie la formarea predicatului nominal, acordul cu subiectul se realizează în număr și persoană.

Exemple:

Fetele mănâncă prăjituri. (fetele – persoana a III-a, nr. plural; mănâncă – persoana a III-a, nr. plural)

Ioana este înțeleaptă. (Ioana – persoana a III-a, nr. singular; este – persoana a III-a, nr. singular)

Numele predicativ se acordă în mod obligatoriu cu subiectul în gen, număr și caz, dacă se exprimă prin adjectiv sau printr-o altă parte de vorbire care are valoare adjectivală.

Exemple:

Ei sunt curioși. (ei - persoana a III-a, plural, masculin, caz nominativ; curioși – persoana a III-a, plural, masculin, caz nominativ)

Alexandru venise primul în vizită. (Alexandru – persoana a III-a, singular, masculin; primul – persoana a III-a, singular, masculin)

Există și situații în care numele predicativ nu se acordă cu subiectul. În aceste situații, numele predicativ se exprimă fie prin substantiv, pronume, numeral, verb la infinitiv, verb la supin sau interjecție.

Exemple:

Păpușa este a fetițelor.

Ea a refuzat a vorbi respectuos cu fratele său.

În situațiile în care avem de-a face cu construcții în care se găsește un subiect multiplu, însoțit de un adjectiv sau de o altă parte de vorbire cu valoare adjectivală, procedăm astfel:

 • Dacă subiectul denumește ființe sau obiecte de genuri diferite, numele predicativ va fi întotdeauna la genul masculin, numărul plural.

Exemplu: Alina și Valentin sunt frați.

 • Dacă subiectul este exprimat prin substantive de genuri diferite, numele predicativ va fi la genul feminin, numărul plural.

Exemplu: Lăcrămioara și ghiocelul sunt albe.

 • Chiar dacă un singur cuvânt dintre cele care compun subiectul este la numărul plural, numele predicativ va fi și el la plural.

Exemplu: Jacheta și mănușile sunt mici.

 • Dacă subiectul multiplu este la numărul plural (dacă toate cuvintele care îl compun sunt la plural), numele predicativ se va acorda cu cel mai apropiat subiect.

Exemplu: Ceaiul și prăjiturile sunt proaspete.