Atributul

Ce este atributul? Caracteristici atribut

Atributul este partea secundară de propoziție care determină fie un substantiv, fie o locuțiune substantivală, fie o parte de vorbire care are rolul de a înlocui un substantiv (un pronume sau un numeral).

Atributul răspunde la următoarele întrebări:

 • Care?
 • Ce fel de...?
 • Al, a, ai, ale cui?
 • Cât (sau câtă, câți, câte) ?
 • Al câtelea/ a câta?

Poziția atributului într-o propoziție poate varia, astfel încât el se poate afla fie înainte, fie după substantivul determinat. Un substantiv poate avea mai mult de un singur atribut, caz în care acestea vor putea fi determinate de alte atribute.

Exemple:

Noua angajată este o persoană eficientă, serioasă, cu putere de muncă.

Am cumpărat fructele și legumele proaspete.

Punctuația

Atributele poziționate lângă substantivul determinat nu se despart prin virgulă dacă acestea identifică sau clasifică obiectul exprimat prin substantiv.

În schimb, dacă atributul constituie, împreună cu părțile de vorbire determinate, o construcție cu rol explicativ (care descrie obiectul exprimat prin substantivul determinat), acesta va fi despărțit de restul construcției fie prin virgule, fie prin linii de pauză.

Exemplu: Băiatul acela, cel din dreapta, este fratele meu.

Cel mai adesea se situează între virgule atributele care determină un pronume personal sau un substantiv propriu.

Exemplu: Andreea, prietena mea, este elevă.

Când atributele de același fel determină același substantiv, ele vor fi separate prin virgulă sau conjuncții coordonatoare. Dacă atributele sunt de tipuri diferite, ele nu se vor separa prin virgulă.

Exemple:

Păpușa blondă și frumoasă nu este ieftină.

Păpușa blondă a surorii mele este frumoasă.

Clasificarea atributelor

Atributul poate fi de mai multe tipuri, felul acestuia depinzând de partea de vorbire prin care este exprimat. Astfel, există următoarele tipuri de atribute:

 • Atribut adjectival
 • Atribut substantival
 • Atribut pronominal
 • Atribut verbal
 • Atribut adverbial
 • Atribut interjecțional

Atributul adjectival

Atributul adjectival poate determina fie un substantiv, fie un pronume, fie un numeral. El se acordă întotdeauna în gen, număr și caz cu substantivul determinat.

Atributul adjectival se exprimă prin următoarele părți de vorbire:

Adjectiv propriu-zis (la diverse grade de comparație)

Exemple:

Am vizionat un documentar interesant.

interesant – atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis la gradul pozitiv

Am vizionat un documentar foarte interesant.

foarte interesant – atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis la gradul superlativ absolut

Adjectiv pronominal

Exemple:

Băiatul acesta a rezolvat problema.

acesta – atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ

Camera mea este ordonată.

mea – atribut pronominal exprimat prin adjectiv pronominal posesiv

Numeral cu valoare adjectivală

Exemple:

Două pisici privesc pe fereastră.

două – atribut pronominal exprimat prin numeral cardinal

Ambele pisici privesc pe fereastră.

ambele – atribut adjectival exprimat prin numeral colectiv

Adjective provenite din verbe

Exemple: 

Bătrâna cu mâini tremurânde l-a privit îndelung.

tremurânde – atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din verb la gerunziu

Câmpul înverzit ne bucură privirile.

înverzit – atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu

Atributul substantival

Atributul substantival determină fie un substantiv, fie un pronume, fie un numeral și se poate exprima prin substantive în următoarele cazuri:

 • Genitiv
 • Acuzativ cu prepoziție
 • Nominativ
 • Vocativ

Atributul substantival poate fi de trei tipuri:

Atribut substantival genitival

Acest tip de atribut răspunde la întrebarea (adresată substantivului determinat) al, a, ai, ale cui?, putând fi însoțit fie de articolele posesive al, a, ai, ale, fie de articolul hotărât lui.

Poziția atributului substantival genitival este, de regulă, după substantivul determinat.

Exemplu: Blana iepurelui este foarte moale.

În unele situații, însă, între atributul genitival și articolul posesiv care se află în compoziția acestuia sunt plasate unele atribute adjectivale.

Exemplu:

Meditam la istoria bogată a frumosului meu oraș.

a orașu(lui) – atribut genitival

frumosului, meu – determină atributul genitival

Observație:

Articolul posesiv aflat înaintea atributului genitival se va acorda întotdeauna în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină atributul.

Exemplu:

Capitolele lungi ale romanului m-au plictisit.

Atribut substantival prepozițional

Acest tip de atribut este exprimat, de regulă, prin substantiv în cazul acuzativ. Acestui substantiv i se adaugă diverse prepoziții (de, spre, fără, în, pentru etc.) sau adverbe de comparație (ca, cât).

Exemple:

Am ajuns într-o pădure de conifere.

În poveste, Alice s-a făcut mare cât casa iepurelui.

Pe lângă aceste părți de vorbire, atributul substantival prepozițional poate fi exprimat și printr-un substantiv aflat în cazul genitiv și precedat de o prepoziție (împotriva, asupra etc.) sau de o locuțiune prepozițională.

Exemplu: Acțiunile contra violenței domestice au dat rezultate.

Observații:

În unele cazuri, între prepoziția și substantivul ce îndeplinește funcție de atribut substantival prepozițional se află și alți termeni.

 Exemplu: Elevii din aglomerata școală aleargă prin curte.

Adesea, când două sau mai multe atribute substantivale prepoziționale însoțesc un substantiv, prepoziția se află numai înaintea primului atribut. Aceasta se petrece numai atunci când sensul comunicării nu este modificat.

 Exemplu: Am cumpărat haine de bumbac și mătase.

Atribut substantival apozițional

Apoziția este un atribut substantival a cărui funcție semantică este aceea de a explica, clasifica sau identifica un obiect precedent.

Exemplu: Andreea, sora mea, are șase ani.

Apoziția poate fi:

 • simplă

- exprimată printr-un substantiv propriu sau comun, simplu sau compus.

 • dezvoltată

- formată dintr-un substantiv și alte părți de propoziție (atribute, complemente)

Exemple:

Voi, copiii, trebuie să ascultați de părinți. (apoziție simplă)

Bogdan, colegul meu de bancă, este bolnav. (apoziție dezvoltată)

Atribut pronominal

Atributul pronominal determină un substantiv, pronume sau numeral. El se exprimă prin următoarele tipuri de pronume:

 • Personale
 • De politețe
 • Reflexive
 • Posesive
 • Relative
 • Interogative
 • Negative
 • Nehotărâte
 • Demonstrative

Atributele pronominale se împart în următoarele categorii:

Atribute pronominale genitivale

Aceste atribute se află mereu în cazul genitiv și se exprimă prin varii tipuri de pronume, cu excepția celui reflexiv și a celui de întărire.

Exemplu: Hainele ei sunt îngrijite.

Atribute pronominale prepoziționale

Aceste atribute se exprimă prin diverse tipuri de pronume, aflate în cazurile: acuzativ, genitiv sau dativ. Ele vor fi precedate de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale.

Exemplu: Cadoul de la Alina a fost apreciat.

Atribute pronominale în cazul dativ

Aceste atribute se exprimă de cele mai multe ori prin dativul posesiv (pronume personal și reflexiv care indică posesia).

Exemple:

Rochia-i albastră a atras privirile tuturor. (rochia sa – pronume personal)

Și-a murdărit rochia. (rochia sa – pronume reflexiv)

Atribute pronominale apozitive

Denumite și apoziții pronominale, aceste tipuri de atribute se exprimă prin pronume aflate în cazul nominativ. Ele pot fi simple sau dezvoltate.

Exemple:

Copiii aceia, sunt nepoții mei. (aceia – apoziție pronominală simplă)

Copiii aceia, adică cei de acolo, sunt nepoții mei. (adică cei de acolo – apoziție pronominală dezvoltată)

Atribut verbal

Atributul verbal este exprimat prin verb la: infinitiv, supin sau gerunziu.

Exemple:

Plăcerea de a citi este resimțită de mulți dintre noi. (de a citi – verb la infinitiv)

Cerința de copiat în caiete a fost neclară. (de copiat – verb la supin)

Am văzut un tigru vânând la televizor. (vânând – verb la gerunziu)

Atribut adverbial

Acest atribut se exprimă prin diverse tipuri de adverbe. De regulă, aceste adverbe sunt precedate de locuțiuni adverbiale sau de una dintre următoarele prepoziții: de sau din.

Exemple:

Școala de acolo este a fratelui meu.

Cartea din spate este a profesorului.

Atribut interjecțional

Acest tip de atribut se exprimă fie prin interjecții, fie prin locuțiuni interjecționale.

Exemple:

Sunetul poc! m-a speriat. (interjecție)

Cuvintele Doamne ferește! sunt rostite de atei și credincioși deopotrivă. (locuțiune interjecțională)