Sintaxa propoziției

Sintaxa este acea parte a gramaticii care se ocupă de studiul funcției cuvintelor și propozițiilor și care stabilește regulile de împreunare a cuvintelor în propoziții și fraze.

Cele două unități ale frazei sunt propoziția și fraza.

Părțile de propoziție reprezintă cuvinte (sau, în anumite cazuri, grupuri de cuvinte) ce îndeplinesc diverse funcții sintactice în cadrul unei propoziții.

Părțile de propoziție se clasifică astfel:

a) Părți principale de propoziție

exemplu: Sorin (subiect) analizează (predicat) un text.

și

b) Părți secundare de propoziție

Părțile secundare de propoziție sunt cele care adaugă informații suplimentare părților principale de propoziție.