Propoziția subordonată completivă

 

 1. Propoziția subordonată completivă directă

Propoziția subordonată completivă directă, aflată lângă un verb la mod personal sau nepersonal (sau o locuțiune verbală tranzitivă, o interjecție cu valoare verbală tranzitivă) din regentă, are rol de complement direct.

Exemple:

 • Verb tranzitiv: Am văzut/ cum învață George.

 • Locuțiune verbală tranzitivă: Vânzătoarea a băgat de seamă/ că a plecat un client.

 • Interjecție cu valoare verbală tranzitivă: Uite/ că s-a rezolvat problema.

Propoziția completivă directă răspunde, în cadrul unei fraze, la următoarele întrebări:

 • Pe cine?
 • Ce?

Propoziția subordonată completivă directă poate fi introdusă prin:

 • Una dintre următoarele conjuncții: că, să, cum, ca să, ca…să, dacă, de

Andreea observase înainte/ o incomoda aglomerația.

 • Pronume sau adjective pronominale relative sau nehotărâte

Spune-mi/ cine a lipsit.

 • Adverbe relative

Nu am aflat/ când pleacă trenul.

Observație:

Propoziția completivă directă nu poate fi cerută niciodată de un verb reflexiv.

Reguli de punctuație

Când propoziția subordonată completivă directă se află înaintea regentei, se desparte de aceasta prin virgulă.

Exemplu: Ce faci tu acum,/ eu fac de multă vreme.

Când completiva directă se află după regentă, ea nu se desparte prin virgulă de aceasta.

Exemplu: Știu/ ce carte ți-a plăcut cel mai mult.

 1. Propoziția subordonată completivă indirectă

Propoziția subordonată completivă indirectă îndeplinește funcția de complement indirect în cadrul unei fraze, când se află lângă un verb tranzitiv sau intranzitiv, un adjectiv, un adverb, o locuțiune verbală sau o interjecție cu valoare verbală din regentă.

Propoziția completivă indirectă poate determina și substantive nearticulate.

Exemplu: Ce friptură reușită,/ felicitări cui a pregătit-o!

Completiva indirectă răspunde la următoarele întrebări:

 • cui?

 • despre cine/ ce?

 • de cine?

 • cu cine/ ce?

 • la cine/ ce?

 • pentru cine/ ce?

 • împotriva cui?

 • asupra cui?

Propoziția completivă indirectă poate fi introdusă prin:

 • Conjuncție

Nu își amintește/ a plecat din cameră.

 •  Pronume sau adjective pronominal nehotărât sau relativ

Am răspuns/ oricui m-a întrebat.

 •  Adverb relativ (poate fi, sau nu, precedat de prepoziție)

Nu știa/ unde dorea să plece.

Reguli de punctuație

Când propoziția subordonată completivă indirectă se află înaintea regentei, se desparte de aceasta prin virgulă.

Exemplu: Să spun ceva cu sinceritate,/ mi-am dorit întotdeauna.

Când completiva indirectă se află după regentă, ea nu se desparte prin virgulă de aceasta.

Exemplu: Mă mir/ că ai ajuns atât de repede.