Sintaxa frazei

Definiție fraza

Fraza este o unitate sintactică de sine stătătoare, formată din două sau mai multe propoziții aflate, la rândul lor, fie în raport de coordonare, fie în raport de subordonare. Numărul de propoziții existente într-o frază este același cu numărul de predicate.

Sintaxa frazei este componenta gramaticii care se ocupă cu studiul modului de îmbinare al propozițiilor în fraze, al tipurilor de propoziții și al raporturilor sintactice dintre acestea. Aceste raporturi pot fi, după cum urmează: de coordonare și de subordonare. 

Componența frazei

O frază se compune din:

  1. propoziția principală (întâlnită și sub numele de „regentă”). Aceasta este propoziția de bază, singura care are înțeles de sine stătător.
  2. Propoziția (una sau mai multe) secundară. Acest tip de propoziție depinde de una sau mai multe propoziții pe care le determină. Ea se mai numește și „propoziție subordonată”, fiind dependentă de un cuvânt de legătură (conjuncție) din propoziția determinată. 

Fraza se poate constitui și din mai multe propoziții principale, aflate în raport de coordonare.
Propozițiile principale pot fi legate între ele prin:

  • cuvinte de legătură
  • virgulă
  • punct și virgulă
  1. Propoziția principală

Propoziția principală este cea care are înțeles de sine stătător, fără a depinde de propozițiile secundare. O frază poate include una sau mai multe propoziții principale, cărora li se adaugă și propoziții secundare. Există și situații în care fraza se compune numai din propoziții principale, aflate în raport de coordonare.

Exemplu de propoziție principală: Eu beau apă.

  1. Propoziția secundară

Propoziția secundară, întâlnită și sub numele de „subordonată”, nu are înțeles de sine stătător. Sensul acesteia depinde în întregime de o altă propoziție (principală). În cadrul unei fraze, propoziția secundară îndeplinește rolul unei părți de propoziție a regentei. Chiar și denumirile tipurilor de propoziții secundare sugerează această dinamică. Acestea sunt, după cum urmează:

Exemplu de frază ce conține o propoziție principală și una secundară:

Eu citesc cartea / pe care am cumpărat-o ieri.

(Eu citesc cartea – propoziție principală; pe care am cumpărat-o ieri – propoziție subordonată atributivă)