Numeralul

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă determinarea numerică a obiectelor, persoanelor, fenomenelor etc. Acesta poate denumi fie ordinea acestora, fie cantitatea (exprimată numeric), în funcție de clasa de numerale căreia îi aparține. De cele mai multe ori, numeralul determină un substantiv, iar poziția acestuia este înaintea substantivului determinat.

Tipuri de numeral

Clasificarea numeralelor după sens:

Numeral cardinal

Acesta exprimă fie un număr abstract, fie numărul elementelor menționate într-o propoziție sau frază. Numeralele cardinale pot fi:

 • Numerale cardinale propriu-zise: doi, trei, cinci, nouă etc.
 • Numerale colective: amândoi, tustrei etc.

Aceste numerale se utilizează pentru a exprima ideea de însoțire, de grupare a elementelor.

 • Numerale multiplicative: înzecit, triplu, dublu etc.

Numeralele multiplicative se utilizează pentru a exprima creșterea cantității unui obiect sau a unei acțiuni în mod proporțional și precis.

 • Numerale distributive: câte doi, câte patru etc.

Aceste numerale exprimă gruparea și repartizarea numerică a elementelor menționate în cadrul unei propoziții sau fraze.

 • Numerale fracționare: treime, sfert, jumătate etc.
 • Numerale adverbiale: de trei ori, de șapte ori etc.

Numeralele adverbiale arată de câte ori o anumită trăsătură (exprimată printr-un adjectiv sau adverb) este superioară (sau inferioară) unei alte caracteristici.

Numeral ordinal

Acesta exprimă ordinea numerică a obiectelor în cadrul unei înșiruiri.

Ex. primul, al doilea, al treilea

Clasificarea numeralelor după structură

Numerale simple: doi, patru, zece

Numerale compuse: cincizeci, șaisprezece, douăzeci și unu

Valoarea substantivală, adjectivală și adverbială a numeralului

Valoarea substantivală

Spunem despre numeral că are valoare substantivală atunci când este utilizat de unul singur într-un anumit context. Astfel, numeralul cu valoare substantivală nu arată nici numărul elementelor denumite printr-un substantiv, nici ordinea acestora.

Numeralele începând cu „douăzeci” vor avea valoare substantivală chiar și în cazul în care vor fi urmate de un substantiv, când acel substantivul este legat de numeral prin prepoziția „de”, având funcția sintactică de atribut prepozițional.

Exemplu: Copiii au cumpărat treizeci și patru de mărțisoare.

Exemple de numerale cu valoare substantivală:

Numeralele simple (și compuse) cardinale: Cei patru au vorbit ultimii.

Numeralele ordinale: Al treilea a ieșit din casă.

Numeralele cardinale colective: Amândoi au întârziat la cursuri.

Numeralele multiplicative: Jumătatea câștigului a fost a ei.

Numeralele distributive: Câte cinci au plecat în excursie.

Valoarea adjectivală

Un numeral cardinal (de la „unu” la „nouăsprezece”) sau ordinal are valoare adjectivală când se află lângă un substantiv. Exemple de numerale cu valoare adjectivală:

 • Numeralele cardinale (simple sau compuse): Au sosit la școală șaisprezece elevi.
 • Numeralele ordinale: Mi-a plăcut cel mai mult a treia melodie.
 • Numeralele cardinale colective: Tustrei frații fetei aveau părul blond.
 • Numeralele multiplicative: Munca dublată va da rezultate mai bune.
 • Numeralele distributive: Am cumpărat câte trei cărți pentru fiecare copil.

Funcțiile sintactice ale numeralului

Numeralele pot avea următoarele funcții sintactice:

 • Subiect – Șase au ajuns la timp.
 • Complement direct – L-am observat pe primul.
 • Complement indirect – Am scris despre cel de-al treilea.
 • Complement circumstanțial de mod – A plătit înzecit pentru fapta comisă.
 • Complement circumstanțial de loc – Am parcat mașina în spatele celei de-a doua.
 •  Complement circumstanțial de scop – Urmează două teste, iar pentru amândouă am omis să învăț.
 • Nume predicativ – Andreea este a patra.
 • Atribut – Femeia avea patru fete.