Adverbul

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristici ale unei acțiuni sau pe cele ale unei stări. Întrucât acțiunea este exprimată prin verb, adverbul va indica însușirile acestuia.

Acesta determină sensul unui verb, al unui adjectiv (ex. aproape încheiat) sau pe cel al unui alt adverb (ex. prea devreme). Orice verb și adjectiv pot fi însoțite de un adverb.

Clasificarea adverbelor

 1. După formă

 1. Adverbe simple

Exemple: așa, altfel, aici, acolo, bine, rău

 1. Adverbe compuse

Exemple: după-amiază, azi dimineață, astă-iarnă

 1. După înțeles

 1. Adverbe de loc

Exemple: undeva, sus, acolo, aici

 1. Adverbe de timp

Exemple: târziu, devreme, ieri, astăzi

 1. Adverbe de mod

Exemple: așa, altfel, mișelește, astfel, nicicum

 1. Depinzând de înlocuirea unor cuvinte ce exprimă contextul, adverbele pot fi:

 1. Adverbe demonstrative

Exemple: așa cum, altfel, astfel, aici, dincolo

 1. Adverbe nehotărâte

Exemple: oriunde, undeva, oricât, oarecum

 1. Adverbe negative

Exemple: nicicum, niciunde, niciodată

 1. Adverbe interogative

Exemple: unde, când, cum, cât

Gradele de comparație ale adverbului

Gradele de comparație ale adverbului reprezintă formele luate de către acesta pentru a exprima nivelele trăsăturilor sau a contextului în care se petrece o acțiune. Nu toate adverbele suportă grade de comparație, însă cele care o fac sunt, de obicei, cele mai multe adverbe de mod, precum și câteva dintre cele de timp și de loc. Pentru adverbe există următoarele grade de comparație:

 1. Pozitiv

Bătrânul merge încet. (adverb de mod)

 1. Comparativ

 1. Comparativ de superioritate

Bătrânul merge mai încet decât de obicei.

 1. Comparativ de inferioritate

Bătrânul merge mai puțin încet decât de obicei.

 1. Comparativ de egalitate

Bătrânul merge la fel de încet ca de obicei.

 1. Superlativ

 1. Superlativ relativ

Bătrânul merge cel mai încet posibil.

 1. Superlativ absolut

Bătrânul merge foarte încet.

Funcțiile sintactice ale adverbului

Adverbele pot avea următoarele funcții sintactice:

 1. Atribut adverbial

Cartea de acolo este a colegului meu.

 1. Nume predicativ

Este rău să refuzi un om nevoiaș.

 1. Complement circumstanțial de loc

Eu voi merge altundeva.

 1. Complement circumstanțial de mod

Șarpele se deplasează repede.

 1. Complement circumstanțial de timp

Ajung acasă poimâine.