E. Propozițiile condiționale | Conditional Sentences | If Clauses

Propozițiile condiționale în limba engleză, supranumite și If Clauses, sunt o clasă specială a gramaticii limbii engleze, care ajută la exprimarea unor ipoteze sau a unor situații imaginare.

Pentru a evita confuzia dintre Propozițiile Condiționale în limba engleză/ If Clauses (de tip I, II și III), noi am creat un capitol special pentru a trata acest subiect. Astfel, vei putea vedea formarea și folosirea corectă a propozițiilor condiționale în engleză | Conditional Sentences, precum și alte modalități de a le exprima cu ajutorul altor cuvinte de legătură.

Timpul condițional nu este un timp verbal propriu-zis, ci un mod ipotetic, deci nu se poate situa pe o axă a timpului, acesta neavând o bază reală în prezent sau în trecut:

I would eat some chocolate now. (=but I don,t have any at home, or I am on a diet, therefore, the probability of me eating chocolate now is very low.)

În același fel, propozițiile de tip condițional, cunoscute și sub numele de Conditional Sentences sau If Clauses, sunt construcții speciale care se folosesc pentru a exprima speculații  sau ipoteze în trecut, prezent sau viitor.

Cu alte cuvinte, ele se referă la un anumit rezultat care poate fi realizat doar îndeplinind anumite condiții (conditie ↔ rezultat).

Propozițiile condiționale în engleză sunt compuse din două părți

propoziția secundară sau subordonată, care numește condiția care face posibilă o anumită acțiune, introdusă, de regulă, prin conjucția if;

propoziția principală sau regentă, care exprimă rezultatul sau efectul acelei condiții.

If I have time, I will help you.

I will help you if I have time.

De observat este faptul că, fiind vorba de două propoziții legate, nu este atât de important cu care din ele începem enunțul, ci folosirea corectă a acestora pentru ca acel enunț să fie coerent și corect din punct de vedere gramatical.

Mai mult decât atât, este foarte important de reținut că, în cazul în care optăm pentru începerea unui enunț cu propoziția subordonată, aceasta va fi întotdeauna urmată de o vigulă.

Acest tip de propoziții pot fi împărțite în 3 mari categorii (Condiționalul de tip I, II și III), urmate de Condiționalul 0 și Condiționalele mixte.

Spre deosebire de alte aspecte ale verbului în limba engleză, în ceea ce privește propozițiile...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in