Lock

F. Diateza pasivă în Engleză

Lock

Pentru a putea înțelege diateza pasivă la limba engleză/passive voice în mod adecvat, mai întâi trebuie să înțelegem ce este diateza activă. Diateza reprezintă raportul dintre subiect - predicat și complement - predicat într-o propoziție.

Mai mult decît atât, numai verbele tranzitive, adică acelea care primesc complemente directe - give, do, see, paint, write, play, drive, build, etc. - pot forma diateza pasivă.

Verbele intranzitive cum ar fi swim, arrive, go, appear, belong, exist, happen, occur, sleep, etc., nu acceptă complemente directe, deci nu pot forma diateza pasivă.

Diateza activă, cea mai des întâlnită în limbajul de zi cu zi, este constituită din enunțuri în cadrul cărora subiectul gramatical este cel care îndeplinește acțiunea exprimată de predicat, care la rândul ei se răsfrânge asupra complementului:

My grandfather built  this house in 1984.
SubiectPredicatComplement directComplement circumstanțial de timp

Astfel, este important de reținut că orice propoziție afirmativă sau negativă în limba engleză va apărea sub forma Subiect+Predicat+Complement, desigur, împreună cu alternanțele adecvate fiecărui timp sau formă verbală.

Diateza pasivă

Diateza pasivă, pe de altă parte se deosebește de cea activă în ceea ce privește subiectul gramatical al propoziți...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in